› bieżące
09:20 / 07.03.2013

Kampania na rzecz wolontariatu seniorów. Reaktywowano Partnerstwo z MCW

Kampania na rzecz wolontariatu seniorów. Reaktywowano Partnerstwo z MCW

Partnerstwo z Miejskim Centrum Wolontariatu i jego reaktywacja na rzecz wolontariatu seniorów to główny temat, jaki został poruszony podczas ostatniego spotkania Rady Seniorów.

- Głównym celem Partnerstwa jest zaangażowanie w wolontariat większej grupy osób starszych. Taki wolontariat to realna potrzeba, która dotyczy nie tylko mieszkańców, ale i samorządy. Należy przełamać stereotyp, że w wolontariacie uczestniczą tylko osoby młode. - podkreślała Gabriela Zimirowska. - Wolontariat seniorów to ludzie aktywni, którzy swoją ogromną wiedzę potrafią przekazać nie tylko osobom w swoim wieku, ale przede wszystkim osobom młodym.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wstępne założenia dotyczące kampanii na rzecz wolontariatu seniorów, a także poruszono temat systemu wsparcia wolontariatu w Elblągu.

- Należy otworzyć się na wolontariat, umożliwić osobom udział w nim, ale potrzebne są tu zmiany w funkcjonowaniu instytucji czy organizacji, by były bardziej otwarte na wolontariat. - dodał Arkadiusz Jachimowicz.

Na koniec spotkania, w otwartej dyskusji wszyscy uczestnicy zgodnie podjęli decyzję o reaktywacji Partnerstwa z MCW i potrzebę dalszej pracy na rzecz promocji wolontariatu u osób starszych.

Rada Seniorów spotkała się w UM 6 marca. W spotkaniu uczestniczyła Grażyna Kluge, wiceprezydent Elbląga, Gabriela Zimirowska,prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu, Arkadiusz Jachimowicz, dyrektor Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Wiesława Pokropska, dyrektor Elbląskiego Hospicjum, Stanisław Puchalski, Prezes Fundacji Elbląg, elbląska radna Pani Maria Kosecka oraz inni przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji zrzeszających m.in. osoby starsze. Spotkanie poprowadziła Teresa Urban, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Starszych.

Urząd Miejski

1
1
oceń tekst 2 głosów 50%