› polityka
08:00 / 25.02.2016

Kandydat na Geologa Miejskiego nie zostanie zatrudniony

Kandydat na Geologa Miejskiego nie zostanie zatrudniony

fot. Artur Borkowski

Pod koniec stycznia elbląski magistrat ogłosił konkurs na wolne stanowisko w urzędzie miejskim. Osoba miała objąć posadę Geologa Miejskiego. Swoje oferty kandydaci mogli składać do 4 lutego. Na czas wpłynęła tylko jedna kandydatura, jednak miasto nie zatrudni tej osoby. Dlaczego?

Geolog Miejski miał być zatrudniony na pół etatu w Referacie Ochrony Środowiska w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Osoba zgłaszająca się na to stanowisko musiała posiadać obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe geologiczne inżynierskie lub magisterskie, co najmniej 5-letni staż pracy. Również powinna znać przepisy ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, Prawo ochrony środowiska czy Prawo geologiczne i górnicze.

Zakres wykonywanych zadań na tym stanowisku jest obszerny. Geolog Miejski przede wszystkim będzie musiał działać na rzecz poprawy stany środowiska, sprawować funkcję organu administracji geologicznej, rozpatrywać wnioski i przygotowywać decyzje ws. zatwierdzania projektów robót geologicznych, udzielać i wstrzymywać koncesje na wydobywanie kopalin pospolitych oraz prowadzić nadzór badań jakości gleby i ziemi.

Dodatkowo będzie musiał prowadzić statystyki z robót geologicznych, opiniować i uzgadniać zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym i realizacją inwestycji, współdziałać w prowadzeniu edukacji ekologicznej czy prowadzić Powiatowe Archiwum Geologiczne.

Do 4 lutego swoją kandydaturę na to stanowisko zgłosiła zaledwie jedna osoba. W zeszłym tygodniu odbyła się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Geologa Miejskiego nie została zatrudniona osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów

– czytamy na stronie UM.

Z uzasadnienia dowiadujemy się, że kandydat na to stanowisko zrezygnował z zatrudnienia w Urzędzie Miejskim. Czy magistrat zamierza ponownie ogłosić konkurs na tę posadę?

Miasto ma obowiązek ustawowy powołania Geologa Miejskiego. Każde większe miasto temu podlega. Konkurs będzie ogłoszony jeszcze raz w tym roku

– zauważa Łukasz Mierzejewski, z biura prasowego Urzędu Miejskiego.

Kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia konkursu? Prawdopodobnie jeszcze w pierwszym półroczu tego roku. Czy władzom miasta uda się znaleźć odpowiedniego kandydata na to stanowisko? Czas pokaże.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%