› bieżące
06:03 / 18.11.2013

Karta Dużej Rodziny, czyli jakiej? Rodzice z dwójką dzieci zawiedzeni

Karta Dużej Rodziny, czyli jakiej? Rodzice z dwójką dzieci zawiedzeni

fot. UM Elbląg

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Elbląga radni przyjęli uchwałę dotyczącą pomocy finansowej dla tzw. dużych rodzin w naszym mieście. Karta premiuje rodziny, które mają co najmniej trójkę dzieci. A co z rodzinami z dwójką pociech?

Nasz Czytelnik jest oburzony faktem, że Karta Dużej Rodziny obejmuje tylko tych rodziców, którzy mają trójkę dzieci i więcej.

- Dużo się mówi o pomocy dla rodzin wielodzietnych w naszym mieście. Chciałbym się dowiedzieć, na jakiej podstawie ustalono, że duża rodzina to taka, która posiada przynajmniej trójkę dzieci. A co z rodzicami z dwójką dzieci? Nas też na wiele rzeczy nie stać. Pracuję tylko ja. Moja żona od dwóch lat nie może znaleźć pracy. Musimy odmawiać naszym dzieciom wyjścia do kina czy na lodowisko, ponieważ nas zwyczajnie nie stać. Gdybyśmy mieli jedno dziecko więcej, moglibyśmy skorzystać z tych ulg. Tak zaś nas to ominęło – pisze do nas Czytelnik.

Program "Karta Dużej Rodziny" adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Elbląg. Uczestnicy programu będą uprawnieni do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz bezpłatnych świadczeń oferowanych przez podmioty.

Przez pojęcie "Duża rodzina" - należy rozumieć rodzinę lub rodzinę zastępczą, składającą się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego).

Regulamin „Karty Dużej Rodziny”, jej wzór, a także wzór wniosku o wydanie "Karty Dużej Rodziny" wprowadzone zostaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Elbląg.

Program jest elementem polityki prorodzinnej realizowanej przez samorząd Gminy Miasto Elbląg i ma na celu: 1) promocję modelu dużej rodziny oraz działań na rzecz jej wzmocnienia, 2) wspieranie dużych rodzin oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku, 3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w dużych rodzinach, 4) poprawę warunków życia dużych rodzin.

Uczestnicy programu Karty Dużej Rodziny mają prawo do ulg: 1) w opłatach za przejazd komunikacją miejską, 2) w opłatach za opiekę nad dzieckiem w żłobkach miejskich i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg, 3) w opłatach za wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg, 4) na wstęp do obiektów, udziału w zajęciach i wydarzeniach sportowych, kulturalnych oraz edukacyjnych organizowanych przez instytucje miejskie.

Uczestnicy Programu „Karta Dużej Rodziny” będą mieli możliwość skorzystania z innych ulg określonych przez podmioty nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Miasto Elbląg, prowadzące działalność gospodarczą, które przystąpią do programu zawierając stosowne porozumienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2014 roku.

5
0
oceń tekst 5 głosów 100%