› biznes
10:06 / 29.03.2017

Kasa na usunięcie azbestu. Skrócono terminy składania wniosków

 Kasa na usunięcie azbestu. Skrócono terminy składania wniosków

Ze składaniem wniosków na dofinansowanie lub finansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest trzeba się spieszyć, bowiem skrócono terminy. Wnioski początkowo miały być przyjmowane są do 31 maja, ale po zmianie tylko do 28 kwietnia. Dofinansowanie obejmuje koszty demontażu dachu, transportu niebezpiecznego odpadu do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu.

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Elbląga na lata 2010 – 2032” zawiera zasady udzielania dotacji celowej. Na tej podstawie prezydent Elbląga wydał zarządzenie o naborze wniosków o dofinansowanie lub nawet finansowanie przedsięwzięcia. Chodzi o koszt demontażu dachu, transportu niebezpiecznego odpadu do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu oraz unieszkodliwienie.

O dofinansowanie mogą się ubiegać właściciele nieruchomości z Elbląga.

Jest możliwe całkowite pokrycie kosztów. Możliwość udzielenia dotacji uzależniona jest od pozyskania pieniędzy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wnioski początkowo miały być przyjmowane są do 31 maja, ale po zmianie tylko do 28 kwietnia. Skrócono też termin wykonania usługi w terminie ustalonym pomiędzy właścicielem a wykonawcą wybranym przez miasto z 30 września na 15 września.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%