› zapowiedzi
09:54 / 08.10.2018

Kawiarenka Historyczna Clio zaprasza na spotkanie

Kawiarenka Historyczna Clio zaprasza na spotkanie

fot. arch.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu serdecznie zapraszają na promocję publikacji dr Joanny Szkolnickiej. Spotkanie odbędzie się we wtorek 9 października 2018 r. o godzinie 18.00. Promocja odbędzie się w ramach cyklicznych spotkań Kawiarenki Clio, w nowej sali edukacyjnej wyremontowanego gmachu Gimnazjum, wejście od strony ulicy Zamkowej.

Tematem spotkania będzie promocja najnowszego wydawnictwa Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Elblągu, które opublikowało dysertację doktorską Pani dr Joanny Szkolnickiej: „Elbląskie towarzystwa kulturalne i naukowe w latach 1772-1945”.  

Przedmiotem opracowania naszej koleżanki muzealnej były tylko dwie, wymienione w tytule kategorie towarzystw. W Elblągu działało ich znacznie więcej. Długi okres czasowy, jaki obejmuje praca, pozwolił Autorce prześledzić przemiany, jakie dokonywały się w organizacji życia kulturalnego, artystycznego i naukowego w Elblągu.

Znaczenie towarzystw w życiu społecznym takich miast, jak Elbląg było nieporównanie większe niż w wielkich ośrodkach (np. Berlin, Królewiec), które dysponowały wyspecjalizowanymi uczelniami i instytucjami. Nie do przecenienia przez swoją różnorodność, sposób działania, udział osób pochodzących z różnych kręgów społecznych był ich wpływ także na codzienne życie w mieście. Praca jest bogato udokumentowana źródłowo. Autorka sięgnęła po źródła archiwalne, dokumentację wytworzoną przez towarzystwa a także prasę codzienną omówionego okresu.  Laudację wygłosi promotor pracy ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny. 

Wiesława Rynkiewicz-Domino

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%