› bieżące
18:56 / 21.03.2013

Kazimierz Falkiewicz: To My powinniśmy przewodzić Miejską Komisją Wyborczą

Kazimierz Falkiewicz: To My powinniśmy przewodzić Miejską Komisją Wyborczą

- Zgodnie z arytmetyką posiadamy większość w liczbie zasiadających w komisji członków, jak również co twierdzę moralne prawo do przewodniczenia w jej posiedzeniu. To z inicjatywy grupy referendalnej będzie przeprowadzone referendum w celu odwołania przed upływem kadencji Prezydenta i Rady Miejskiej Elbląga - pisze Kazimierz Falkiewicz, pełnomocnik Grupy Referendalnej.

Jutro, 22.03.2013 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta przy ul. Łączności 1 odbędzie się kolejne spotkanie członków Komisji Miejskiej. Przedmiotem spotkania jest dokonanie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tej komisji. Z mocy prawa członkowie grupy referendalnej nie mogą zasiadać w wyłonionych komisjach obwodowych i miejskiej, dlatego z rekomendacji grupy referendalnej zostały wyznaczone cztery osoby nie będące jej członkami. Po dwie osoby zostały również wyznaczone, które reprezentują Pana Prezydenta i Radę Miejską Elbląga. Zgodnie z arytmetyką posiadamy większość w liczbie zasiadających w komisji członków, jak również co twierdzę moralne prawo do przewodniczenia w jej posiedzeniu. To z inicjatywy grupy referendalnej będzie przeprowadzone referendum w celu odwołania przed upływem kadencji Prezydenta i Rady Miejskiej Elbląga.

Ponadto zgodnie ze starą zasadą prawną, zainteresowany bezpośrednio w sprawie nie powinien być dla siebie samego sędzią. W związku z tym że podczas pierwszego spotkania, w którym głosowania odbywały się jawnie nie został wybrany przewodniczący, proponujmy zmianę konwencji głosowania.

Uważamy że głosowanie w celu wybrania przewodniczącego powinno się odbywać w formie tajnego głosowania. Jeżeli głosowanie tajne również nie doprowadzi do wyboru przewodniczącego, to jego wybór oddajemy w ręce Komisarza Wyborczego.

Kazimierz Falkiewicz
Pełnomocnik Grupy Referendalnej

5
1
oceń tekst 6 głosów 83%