› budownictwo mieszkaniowe
14:32 / 29.08.2012

Kiedyś stacjonowało tu wojsko, teraz mają być mieszkania i domki

Kiedyś stacjonowało tu wojsko, teraz mają być mieszkania i domki

fot. Rafał Kadłubowski

Dawne tereny wojskowe przy ul. Dąbrowskiego, już niedługo zostaną przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Swoją funkcję, zmieni także nieruchomość po byłej strzelnicy wojskowej przy skrzyżowaniu ulic Rawskiej i Łęczyckiej. Według naszych nieoficjalnych informacji, w miejscu tym planowana jest budowa kolejnego w Elblągu sklepu Biedronka.

Miasto jest w trakcie przygotowywania nowego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w narożniku ulic Łęczycka-Rawska. Na wniosek jednego z inwestorów, będącego właścicielem gruntów na tym terenie, Rada Miejska uchwałą z 30 czerwca 2011 r. wyraziła zgodę na zmianę obowiązującego planu zagospodarowania.

Granice planu wyznaczają: od strony północnej – fragment ulicy Łęczyckiej, osiedle mieszkaniowe przy ul. Braniewskiej i teren zamknięty; od strony wschodniej - teren zamknięty;  od strony południowej – fragment ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego (włącznie); od strony zachodniej – fragment ulicy Rawskiej (włącznie).

Celem ustaleń tego planu, mają być zmiany przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu objętego granicami opracowania. Chodzi tu głównie o przejęte przez miasto, a dawniej należące do wojska, nieruchomości. Według założeń nowego planu, tereny zielone przy ul. Dąbrowskiego (wjazd za siedzibą zakładu galanterii skórzanej Saccus), zostaną przeznaczone pod zabudowę jedno- i wielorodzinną. Z kolei teren byłej strzelnicy wojskowej w narożniku ulic Łęczyckiej i Rawskiej, pełnić będzie funkcje usługowe oraz mieszkaniowe. Nieoficjalnie mówi się, że na części tej nieruchomości powstać ma sklep sieci dyskontów Biedronka. Jego budowa, po wcześniejszym uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu, miałaby ruszyć latem 2013 r.

W chwili obecnej dokument znajduje się na etapie rozpatrzenia uwag do projektu planu, które zostały wniesione po jego wyłożeniu do publicznego wglądu i dyskusji publicznej. Kolejnym krokiem będzie uchwała  Rady Miejskiej dotycząca uchwalenia planu.

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%

Powiązane artykuły

Dawny poligon przy Łęczyckiej zastąpią mieszkania i sklepy

16.10.2012 komentarzy 1

Nowe tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuciążliwych usług, wyznacza nowy plan zagospodarowania przestrzennego narożnika ulic...