› moda i styl życia
10:02 / 03.07.2012

"Kobieta Matką Wynalazków" - ogólnopolskie warsztaty dla pracownic naukowych

fot. www.fika.pl

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA w Olsztynie i TAS Sp. z o.o. W Warszawie rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu „Kobieta Matką Wynalazków”, który obejmuje cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii do Biznesu i ochrony własności intelektualnej. Aby wziąć udział w warsztatach, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na niżej podane adresy. Rekrutacja do projektu trwa do 10 lipca, zaś rozpoczęcie I edycji przewidziano na 18 sierpnia br. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

Uczestniczki projektu zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą  przygotowania biznesplanów, badań potrzeb rynku, źródeł finansowania, komunikacji nauki i biznesu, technik marketingu naukowego i przygotowania prezentacji biznesowej dla przedsiębiorców/inwestorów. Poznają również zagadnienia związane z polityką równościową w biznesie i nauce. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Uczestniczkami warsztatów mogą zostać pracownice naukowe i naukowo-dydaktyczne: Szkół Wyższych, Instytutów Naukowych PAN, Instytutów Badawczych, Konsorcjów Naukowych (z wyłączeniem przedsiębiorstw). Uczestniczki projektu muszą być w trakcie prowadzenia badań naukowych i muszą być zatrudnione na umowę: o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
 
Sposób rekrutacji 120 uczestniczek projektu przedstawiony jest szczegółowo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który znajduje się na stronie www.fika.pl. Rekrutacja w całym projekcie będzie prowadzona w sposób ciągły od maja 2012r. do kwietnia 2013r. z przerwami na obrady Komisji Rekrutacyjnej przed każdą z czterech edycji cyklu edukacyjnego, który trwa 9 dni. Rozpoczęcie pierwszej edycji cyklu edukacyjnego planowane jest w terminie 18 sierpnia 2012 r. Harmonogram projektu ustalany jest na bieżąco w ramach potrzeb czasowych beneficjentek.
 
Wstępny zarys harmonogramu nakreślony jest w następujący sposób:
I edycja: sierpień-wrzesień 2012
II edycja: wrzesień-październik 2012
III edycja: luty-marzec 2013
IV edycja: czerwiec-lipiec 2013
 
Zgłoszenia
Panie, które są zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (wymienionymi w Regulaminie) drogą elektroniczną na adres: kmw.fika.olsztyn@gmail.pl, listownie lub osobiście do biura projektu w Olsztynie 10-274 przy ul. Tarasa Szewczenki 1 . Za dzień wpłynięcia zgłoszenia uważany jest dzień otrzymania zgłoszenia w formie elektronicznej, data stempla pocztowego lub data wpłynięcia wypełnionego i podpisanego formularza do biura projektu.
 
Biuro projektu:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
tel.(+48) 515 188 847
e-mail: kmw.fika.olsztyn@gmail.com
www.kmw.fika.pl
 
Lider projektu:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
Partner projektu:
TAS sp. z o.o., ul. Kondratowicza 29A/65, 03-285 Warszawa
4
0
oceń tekst 4 głosów 100%