› moda i styl życia
14:30 / 10.08.2012

Kobiety leworęczne żyją krócej?

Kobiety leworęczne żyją krócej?

fot. marciamountshoop.com

13 sierpnia przypada Międzynarodowy Dzień Leworęcznych, który jest obchodzony na świecie od lat z inicjatywy Brytyjczyków. Dziś osoby leworęczne stanowią 8 proc. polskiego społeczeństwa. Z badań Camilli Benbow z amerykańskiego Johns Hopkins University wynika, że wśród dzieci o wyjątkowych zdolnościach matematycznych jest znacznie wyższy odsetek osób leworęcznych, niż w całej populacji. Niestety leworęczność w wielu krajach była tępiona, szczególnie wśród kobiet nie była tolerowana. Co ciekawe, wg holenderskich naukowców, leworęczność u kobiet predysponuje do wielu chorób.

W dawnej Japonii leworęczność kobiety mogła być przyczyną rozwodu, w USA przez wiele lat istniał obowiązek rejestracji leworęcznych, co sprawiło, że według statystyk liczba leworęcznych gwałtownie spadła. Do lat 70. XX wieku panowała powszechna praktyka przestawiania osób leworęcznych na praworęczność. Do niedawna, nawet w polskich szkołach wśród nauczycieli i wychowawców panowała opinia o wyższości prawej ręki nad lewą. Dzieci uczące się pisać, na siłę próbowano zmusić do pisania wyłącznie prawą ręką.  
 
Badania sugerują, że u leworęcznych kobiet występuje podwyższone ryzyko zgonu z powodu nowotworu lub choroby naczyniowej mózgu.
 
Mimo, że wyniki mogą być dziełem przypadku i w żadnej mierze nie są rozstrzygające, wiele raportów medycznych łączyło leworęczność z rozmaitymi zaburzeniami i, ogólnie rzecz biorąc, skróconą oczekiwaną długością życia — wyjaśniają holenderscy naukowcy na łamach pisma Epidemiology.
 
Przez blisko 13 lat śledzono losy 12.178 Holenderek w średnim wieku. Dwieście pięćdziesiąt dwie kobiety zmarły w czasie eksperymentu. Po porównaniu pań leworęcznych do praworęcznych i uwzględnieniu wszystkich czynników, które mogły wpływać na uzyskane wyniki, okazało się, że wśród kobiet leworęcznych ogólne ryzyko zgonu było o 40% wyższe. W dodatku panie te o 70% częściej umierały z powodu nowotworu, a o 30% częściej wskutek chorób układu krążenia.
Zaobserwowano także 2-krotnie wyższe ryzyko zgonu z powodu raka piersi, ok. 5-krotnie wskutek nowotworu odbytu oraz 3-krotnie z powodu choroby naczyniowej mózgu.
 
Nie wiadomo, jakie mechanizmy leżą u podłoża zaobserwowanego zjawiska. Zespół Holendrów przypuszcza jednak, że muszą w to być zaangażowane zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Sporo hipotez dotyczących ręczności oraz śmiertelności wiązało leworęczność z urazem prenatalnym. To miałoby wyjaśniać wcześniejszy zgon.
Wiele osób, nie tylko leworęcznych, kwestionuje istnienie jakichkolwiek związków między lateralizacją a podatnością na określone choroby/przedwczesnym zgonem. Leworęczność jest przecież tylko formą manifestowania się stronności, a nie ułomnością...
 
2
0
oceń tekst 2 głosów 100%