› bieżące
11:18 / 14.09.2014

Kolej zyska na współpracy elbląskiego portu z Białorusinami

Kolej zyska na współpracy elbląskiego portu z Białorusinami

fot. elblag.net

Białoruskie przedsiębiorstwa chętnie nawiążą współpracę z firmami w Elblągu. Zainteresowane są także możliwościami przeładunkowymi elbląskiego portu morskiego. Na ożywieniu polsko-białoruskich związków biznesowych może skorzystać kolej – informuje portal kurierkolejowy.eu.

- Elbląg jest miastem otwartym na wszelkie formy współpracy, szczególnie gospodarczej – powiedział Jerzy Wilk, prezydent miasta, podczas spotkania z Aleksandrem Awerianowem, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Białoruś w RP w siedzibie elbląskiego Zarządu Portu.

Zacieśnianie kontaktów z Białorusią trwa od dłuższego czasu. Elbląg od 19 lat prowadzi partnerską współpracę z Grodnem i Nowogródkiem. W trakcie sierpniowego spotkania z przedstawicielami władz Nowogródka, prezydent Jerzy Wilk dowiedział się, że nasz białoruski partner pragnie uczestniczyć w konkursach grantowych, a także zaprasza do współpracy elbląskich przedsiębiorców w ramach wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

Białoruski Tydzień Transportowy

Niepowtarzalną okazją do promocji polskich przedsiębiorców, którzy ze swoimi produktami i usługami są gotowi wejść na rynki wschodnie będzie organizowana przez KOW media&marketing, pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki wizyta na Białoruskim Tygodniu Transportowym. Białoruski ambasador podczas zwiedzania portu stwierdził, że dotychczasowe doświadczenia Elbląga rokują dobre prognozy na ożywienie polsko-białoruskiej współpracy.

- Służby portowe są gotowe do operacji przeładunkowych z białoruskimi podmiotami gospodarczymi - podkreślał Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu.

Z kolei zdaniem białoruskiego dyplomaty, Elbląg może stać się portem przeładunkowym dla wielu towarów wysyłanych z Białorusi i sprowadzanych przez przedsiębiorstwa białoruskie. Zwłaszcza, że władze miasta dążą do przekopania Mierzei Wiślanej, widząc w tym szansę na przyspieszenie rozwoju portu. W związku z tą inwestycją Port Morski Elbląg już przejął pół hektara terenu przyległego do obecnego portu. Oprócz tego miasto zarezerwowało 32 ha gruntów leżących przy rzece Elbląg, które mają dostęp do torów kolejowych. To oznacza, że tereny te nie zostaną przeznaczone do sprzedaży, a w przyszłości będą stanowić podstawę do rozbudowy bazy logistycznej. W planach wieloletnich jest również budowa nowego terminala wraz z nabrzeżami, magazynami, placami składowymi i dostępem do bocznicy kolejowej, co zapisane zostało w dokumencie Strategia Rozwoju Elbląska 2020+.

W Strategii znalazły się także takie inwestycje jak: budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym, budowa bocznicy kolejowej i terminalu nr 2 w porcie morskim w Elblągu oraz budowa obrotnicy dla statków na rzece Elbląg.

Warto przypomnieć, że Elbląg jest czwartym portem w Polsce pod względem liczby przeładunków rok 2013 był przełomowym rokiem dla elbląskiego portu. Przeładunek towarów w porcie wzrósł o 69 proc. i wyniósł 285,5 tys. ton z czego: import wyniósł 56,8 tys. ton, a eksport 228,7 tys. ton. Ożywieniu towarowych przewozów kolejowych z elbląskiego portu na Białoruś sprzyjać będą plany województwa warmińsko – mazurskiego, które wśród kluczowych projektów do zrealizowania w najbliższych latach wymienia modernizację odcinka Szczytno - Pisz - Ełk, który stanowi część najszybszej trasy z Elbląga przez Olsztyn i Białystok do Mińska.

Potencjał tranzytowy dostrzegły już wcześniej władze województwa podlaskiego, które postanowiły w połowie tego roku udzielić PKP Polskim Liniom Kolejowym dotacji w wysokości 1,2 mln zł na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla inwestycji na wybranych liniach kolejowych.

Opracowania, będące częścią studium wykonalności, obejmą zarówno linie normalnotorowe nr 36 i 49 Łapy - Śniadowo - Łomża, jak i szerokotorowe nr 57 i nr 923 związane odpowiednio z przejściami granicznymi w Siemianówce i Kuźnicy Białostockiej. Inwestycje te są szczególnie istotne, gdyż na Białorusi kolej obsługuje aż 74 proc. wszystkich przewozów towarowych.

Źródło: kurierkolejowy.eu

9
5
oceń tekst 14 głosów 64%