› inwestycje miejskie
14:00 / 19.11.2013

Kolejna część opracowania dla Modrzewiny gotowa

Kolejna część opracowania dla Modrzewiny gotowa

fot. Konrad Kosacz

Wykonawca dokumentacji, która powstaje w wyniku realizacji projektu pn. „Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu” przekazał miastu kolejne części opracowania.

Są wśród nich raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla dostawy potrzebnych mediów, wniosek o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dostawy potrzebnych mediów, wniosek o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia objętego dokumentacją projektową czterech planowanych dróg wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, opracowanie ekofizjologiczne pasów drogowych dróg planowanych do zaprojektowania w ramach projektu.

To tylko część opracowania studyjno-koncepcyjnego, które pozwoli w najbliższych latach realizować inwestycje na terenie 133 ha terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe. Do tej pory wykonawca przekazał do Urzędu Miejskiego badania geotechniczne, geologiczne, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych na całym obszarze objętym projektem i wstępne rozeznanie saperskie.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na II kwartał 2014 r. „Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”.

UM Elbląg

6
1
oceń tekst 7 głosów 86%