› bieżące
18:02 / 16.09.2014

Kolejne 2,9 mln złotych na cyfryzację elbląskich placówek

Kolejne 2,9 mln złotych na cyfryzację elbląskich placówek

fot. Konrad Kosacz

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu o ponad 15 mln złotych kwoty alokacji przeznaczonej na realizację projektów mających na celu ułatwienie dostępu mieszkańcom regionu do usług teleinformatycznych.

Dzięki temu możliwe będzie przyznanie unijnego wsparcia projektom, które znajdowały się na liście rezerwowej konkursu ogłoszonego w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2007 - 2013. Wśród beneficjentów są również elbląskie placówki.

Wojewódzki Szpital Zespolony otrzyma dofinansowanie w kwocie 1,6 mln zł na realizację dwóch projektów pn. „Pierwszy etap informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do Platformy P1" oraz „I etap ogólnopolskiej digitalizacji – wprowadzenie e-usługi poprzez zakup sprzętu i ucyfrowienie dokumentacji pacjenta".

Prawie 850 tys. zł unijnego wsparcia trafi do Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu na realizację projektu „Wirtualny rehabilitant".

Trzecią placówką która otrzymała dotację jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid, który otrzyma ponad 428 tys. zł na projekt „Wirtualne zabytki Warmii i Mazur – rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury". Łącznie dzięki zwiększeniu środków w konkursie do Elbląga trafi prawie 2,9 mln zł.

Joanna Urbaniak
asystent Witolda Wróblewskiego
Członka Zarządu Województwa

4
2
oceń tekst 6 głosów 67%