› zapowiedzi
13:46 / 06.11.2017

Konferencja „Dolna Wisła w dziejach Pomorza Gdańskiego do końca XVIII w."

Konferencja „Dolna Wisła w dziejach Pomorza Gdańskiego do końca XVIII w.

Biblioteka Elbląska zaprasza na konferencję naukową „Dolna Wisła w dziejach Pomorza Gdańskiego do końca XVIII w.”, która odbędzie się 15 listopada 2017 r. w ramach ogólnopolskich obchodów Roku Wisły. Wstęp wolny.

W roku 2017 przypada 550. rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Po II. pokoju toruńskim Polska odzyskała panowanie nad całym żeglownym biegiem Wisły, co było impulsem do rozwoju gospodarczego i początkiem potęgi w Europie. W związku z przypadającą rocznicą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Wisły. Organizując konferencję, chcemy nawiązać do tego historycznego zdarzenia i zwrócić uwagę na dziedzictwo kulturalne i naturalne, potencjał, znaczenie historyczne i gospodarcze Wisły w życiu Polski, ale też naszego regionu. Referaty podczas konferencji „Dolna Wisła w dziejach Pomorza Gdańskiego do końca XVIII w.” wygłoszą wybitni specjaliści od historii i kultury naszego regionu: prof. dr hab. Roman Czaja, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, prof. dr hab. Andrzej Groth, mgr Jakub Jagodziński, dr Marek Jagodziński, mgr Wacław Kulczykowski, prof. dr hab. Piotr Oliński, dr Julia Możdżeń, prof. dr hab. Ryszard Rolbiecki. Nadzór merytoryczny nad konferencją sprawuje prof. dr hab. Wiesław Długokęcki.

Program konferencji:

Sesja I

moderator: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki

godz. 10.00 Otwarcie konferencji:

Jacek Nowiński, Dyrektor Biblioteki Elbląskiej

Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga

godz. 10.20 „Droga wodna Wisła - aktualne znaczenie transportowe” - prof. dr hab. Ryszard Rolbiecki

godz. 10.40 „Rejon ujścia Wisły w okresie wikińskim (VIII-XI w.)” - dr Marek Jagodziński

godz. 11.00 „Czy Ifing to Ilfing? Rzeka graniczna w kontekście tożsamości kulturowej mieszkańców Truso” - mgr Jakub Jagodziński

godz. 11.20 „Handel dalekosiężny Elbląga w XV wieku” - prof. dr hab. Roman Czaja

godz. 11.40 „Znaczenie Elbląga dla handlu wiślanego w okresie kryzysów politycznych z lat 1577, 1656 i 1772” - prof. dr hab. Andrzej Groth

12.00 Dyskusja

12.20 Przerwa kawowa

Sesja 2

moderator: prof. dr hab. Andrzej Groth

godz. 12.40 „Wiślane konteksty. Mieszczanie pruscy o rzece Wiśle na przełomie XV i XVI w.” -

dr Julia Możdżeń

godz. 13.00 „Zagrożenia powodziowe na Żuławach od XIII do połowy XVI w.” - prof. dr hab. Wiesław Długokęcki

godz. 13.20 „Wylewy w dolnym biegu Wisły w okresie nowożytnym - perspektywa geograficzna i antropogeniczna” - prof. dr hab. Piotr Oliński

godz. 13.40 „Znaczenie rozpoznania terenowego w badaniach nad średniowiecznymi młynami wodnymi w dorzeczu dolnej Wisły” - mgr Wacław Kulczykowski

14.00 Dyskusja

14.20 Podsumowanie

Miejsce: Biblioteka Elbląska im. C. Norwida, ul. św. Ducha 3-7, Sala „U św. Ducha”

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Sekretarza Stanu w MKiDN Jarosława Sellina, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Prezydenta Miasta Elbląga Witolda Wróblewskiego.

Patronat medialny: Elbląska Gazeta Internetowa portEl

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%