› bieżące
15:33 / 10.11.2014

Konferencja Witolda Wróblewskiego i jego pomysły na rozwój Elbląga

Konferencja Witolda Wróblewskiego i jego pomysły na rozwój Elbląga

fot. Paweł Makowski

Dziś (10.11) w Hotelu "Arbiter" odbyła się konferencja wyborcza z udziałem członków KWW Witolda Wróblewskiego. Nie mogło na niej zabraknąć również kandydata na prezydenta, lidera tegoż komitetu. Jak poprawić sytuację Elbląga i życie jego mieszkańców? Pomysłów jest wiele, a kilkoma z nich Witold Wróblewski podzielił się z dziennikarzami.

Na początku spotkania Witold Wróblewski przyznał, że dzisiejsza konferencja odbywa się zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, że poruszona na niej zostanie kwestia programu wyborczego w szerszym zakresie, jak również omawiane będą sprawy istotne z punktu widzenia każdego mieszkańca naszego miasta.

Wspomniał także: - W kończącej się kadencji w 2010 roku mówiono o naszym mieście, że jest liderem w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Mówiono, że mamy bardzo dobry zespół, który potrafi przygotowywać projekty unijne, bo na przykład infrastruktura w naszym mieście uzyskała bardzo duże wsparcie finansowe.

Zdaniem kandydata na prezydenta Elbląga niezwykle istotną kwestią będzie przywrócenie tzw. złotego trójkąta. Tak określa on współpracę trzech partnerów, jakimi są: uczelnie, przedsiębiorcy i samorząd. Stwierdza także: - Trzeba zbudować Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, którego zadaniem będzie pomaganie przedsiębiorcom, starającym się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Najważniejszym zadaniem, jakie stawia przed sobą Witold Wróblewski jest przygotowanie miasta do, jak on to określa, absorpcji dużych kwot środków unijnych, z przeznaczeniem na pracę i projekty nie tylko samorządu, ale również różnych organizacji pozarządowych czy instytucji.

Ważnym punktem programu KWW Witolda Wróblewskiego jest przedsięwzięcie o nazwie "Bezpieczna rodzina". - Pod tą nazwa kryją się projekty, związane z szeroko pojmowaną dziedziną społeczną- przyznał kandydat na prezydenta Elbląga. Obszary działalności, wchodzące w skład przedsięwzięcia, to: edukacja, zdrowie, pomoc społeczna, sport i rekreacja oraz kultura.

Głos w sprawie edukacji zabrał Edward Pietrulewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu. - Edukacja to taki element życia, który świadczy o jego jakości. Im wyższy poziom, na ktorym edukacja się znajduje, tym bardziej poprawia się jakość życia. Wskazywano na to, iż największym problemem, z jakim musi się zmierzyć oświata to niż demograficzny.

KWW Witolda Wróblewskiego ma w planach utworzenie Centrum Praktyk Uczniowskich z myślą o przygotowaniu młodzieży do wykonywania konkretnego zawodu. Istotne jest także, by zarówno nauczyciele jak i uczniowie mieli dostęp do najnowszych technologii z zakresu edukacji.

Temat zdrowia poruszył Lech Cylkowski, lekarz ginekolog. - Podstawową rzeczą jest uporządkowanie rynku usług medycznych. Chodzi tu o wyeliminowanie rywalizacji między poszczególnymi placówkami i sprawienie, by rynek działał na rzecz mieszkańców Elbląga. Kluczową rolę odegra tu swobodny dostęp do informacji medycznej, czyli co, gdzie, jak i kiedy pacjent może uzyskać czy zrealizować. Jeśli zdrowie to także profilaktyka, która oznacza z jednej strony zmianę trybu życia jak i m. in. dostęp do szczepień, finansowanych ze środków służby zdrowia.

Pomoc społeczna jako kolejny element programu "Bezpieczna rodzina", omawiana była przez Artura Zielińskiego, kandydata na radnego. - Stawiamy na zwiększenie dostępności do pomocy społecznej i wzrost efektywności działań służb, zajmujących się tą problematyką. (...) Nasza oferta programowa skierowana jest do wszystkich osób, potrzebujących pomocy, zwłaszcza starszych i niepełnosprawnych. Tę pomoc chcemy realizować poprzez wsparcie rzeczowe i finansowe. Będziemy również dążyć do przełamywania barier architektonicznych, utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

Kandydat na radnego zwracał uwagę, że w innych miastach z powodzeniem działają Centra Integracji Społecznej. Zamiarem KWW Witolda Wróblewskiego jest utworzenie CIS-u w Elblągu. Według planów miałby on pomagać osobom bezrobotnym w szybszym znalezieniu pracy lub ewentualnym przekwalifikowaniu zawodowym.

Dyrektor Teatru im.Aleksandra Sewruka, Mirosław Siedler, opisał plany, dotyczące działań kulturalnych w Elblągu. Wskazał m. in., że ważna jest integracja wszystkich instytucji kulturalnych w mieście. Ma się to przełożyć na ich współpracę wprzy organizowaniu ogólnopolskich festiwali czy ponadregionalnych imprez kulturalnych. - Ważne jest, by prowadzić działania, wspierające elbląskich twórców- podsumował

Inny kandydat na radnego, Bogusław Milusz, zwrócił uwagę na sport i rekreację, w szczególności na to, jak ważna jest modernizacja przestrzeni publicznej (parki, zieleńce) na potrzeby aktywności fizycznej mieszkańców, stworzenie przejrzystego systemu finansowania klubów sportowych i opracowanie programu rozwoju sportu na lata 2014-2020.

14
7
oceń tekst 21 głosów 67%

Zdjęcia ilość zdjęć 9