› konkursy
11:25 / 06.09.2019

Konkurs dla dziennikarzy i naukowców

Konkurs dla dziennikarzy i naukowców

Trwa trzecia już edycja konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej, wybitnej polskiej socjolożki. Do 20 września prace konkursowe zgłaszać mogą dziennikarze, wydawcy prasowi, radiowi, telewizyjni i internetowi, stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy a także autorzy prac naukowych oraz instytucje i  towarzystwa naukowe.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

  • autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu 2019 r. lub 2018 r.
  • autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w 2017 lub 2018 roku 

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda w wysokości 3000 zł.

Nagradzane są prace publikowane w języku polskim, mające szczególne znaczenie dla kształtowania debaty publicznej w Polsce dotyczącej problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego, cechujące się wysokim poziomem merytorycznym oraz „współczynnikiem humanistycznym” – zgodnie z podejściem zastosowanym w pracy „Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce” pod red. Elżbiety Tarkowskiej

Termin składania prac konkursowych: 20 września 2019 roku.

Więcej informacji na temat konkursu i przyjmowania zgłoszeń znajduje się na stronie MRPiPS.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk - wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%