› konkursy
15:05 / 28.08.2012

Konkurs fotograficzny na zdjęcia do kalendarza miejskiego 2013

Konkurs fotograficzny na zdjęcia do kalendarza miejskiego 2013

Urząd Miejski w Elblągu po raz kolejny ogłosił konkurs na najpiękniejsze zdjęcia Elbląga. Zdjęcia zwycięzców zostaną opublikowane w kalendaru miejskim na rok 2013.

 
Konkurs został ogłoszony 2 lipca, a potrwa do końca września. Zdjęcia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 października do godziny 12. 
 
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć, o wymaganych parametrach: 
1) rozdzielczość: min 300 dpi; 
2) format: JPG (bez kompresji) lub TIF.
 
Zdjęcia zapisane na płycie CD (podpisanej imieniem i nazwiskiem) wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu należy dostarczyć w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: Konkurs fotograficzny pn. „Kalendarz - Elbląg 2013” bezpośrednio bądź listownie do siedziby Organizatora (Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pok.100) do 01.10.2012 r. do godz. 12.00 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu pracy konkursowej do Organizatora a nie data stempla pocztowego – nadania przesyłki).
 
Zwycięzca Konkursu – autor najlepszego zdjęcia otrzyma tytuł Laureata Konkursu fotograficznego pn. „Kalendarz Elbląg - 2013” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). Najlepsze zdjęcie wraz z podpisem autora zostanie okładką i jedną ze stron „Kalendarza Elbląg - 2013”.
 
Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień dla Uczestników. Autorzy zdjęć wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe w postaci gadżetów, a wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane w kalendarzu elbląskim na 2013 r.
Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.elblag.eu . Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu.
 
Więcej informacji na stronach Urzędu Miejskiego.
2
0
oceń tekst 2 głosów 100%