› bieżące
18:54 / 05.05.2013

Konsultacje specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego

Konsultacje specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego

Zakończyły się konsultacje wstępnie określonych inteligentnych specjalizacji (z ang. Smart specialisation) w ramach prac nad aktualizacją „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”. Spotkania odbywały się w Elblągu (specjalizacja „Drewno&Meblarstwo”), Olsztynie („Żywność wysokiej jakości”) oraz w Ostródzie („Ekonomia wody”).

Głównym celem rozmów było zebranie od przedstawicieli podmiotów rynkowych z regionu - przedsiębiorstw, klastrów, organizacji biznesowych - opinii związanych z trafnością zaproponowanych specjalizacji. Dyskutowano również o potrzebach i wyzwaniach rozwojowych, zakładanych rynków zbytu, oczekiwanego wsparcia ze strony sektora B +R - mechanizmów współpracy, niezbędnych technologii, propozycjach działań i mechanizmów wsparcia w zakresie budowania specjalizacji regionalnej oraz dostępnego i potrzebnego kapitału ludzkiego

Warsztaty zostały poprzedzone badaniami telefonicznymi z potencjalnymi uczestnikami – miały na celu wstępną analizę potrzeb przedsiębiorców i tym samym odpowiednie przygotowanie do konsultacji. Zebrane podczas uwagi i rekomendacje są obecnie poddawane analizie w celu uwzględnienia ich w zapisach aktualizowanej strategii, której przyjęcie przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest w czerwcu 2013 roku.

Rezultatem prowadzonych prac oraz konsultacji będzie raport wraz z rekomendacjami zapisów do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%