› bieżące
13:31 / 26.10.2023

Kto będzie mógł się wprowadzić do nowego budynku przy ul. Wiejskiej?

Kto będzie mógł się wprowadzić do nowego budynku przy ul. Wiejskiej?

fot. UM Elblag

Prezydent Elbląga informuje, że do 3 listopada 2023 roku osoby zainteresowane zawarciem umów najmu lokali mieszkalnych w nowobudowanym drugim budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wiejskiej 56B w Elblągu mogą składać wnioski o najem lokalu w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM Elbląg przy ul. Łączności 1 lub w siedzibie ETBS Spółka z o.o. w Elblągu przy ulicy Żyrardowskiej 51/2.

Pozostały do zasiedlenia następujące wolne lokale mieszkalne w nowobudowanym drugim budynku 60-rodzinnym przy ul. Wiejskiej 56B w Elblągu:
1)    Lokal mieszkalny Nr 1 o pow. użyt. 55,22 m2 3 pokoje + aneks kuchenny – parter
2)    Lokal mieszkalny Nr 12 o pow. użyt. 53,84 m2 2 pokoje + kuchnia -I piętro
3)    Lokal mieszkalny Nr 15 o pow. użyt.  55,22 m2 3 pokoje + aneks kuchenny – I piętro
4)    Lokal mieszkalny Nr 21 o pow. użyt. 55,22 m2 3 pokoje +aneks kuchenny – II piętro
5)    Lokal mieszkalny Nr 43 o pow. użyt. 53,84 m2 2 pokoje + kuchnia – IV piętro
6)    Lokal mieszkalny Nr 49 o pow. użyt. 43,36 m2 2 pokoje + aneks kuchenny – IV piętro
7)    Lokal mieszkalny Nr 50 o pow. użyt. 62,68 m2  3 pokoje + kuchnia – IV piętro
8)    Lokal mieszkalny Nr 53 o pow. użyt. 53,84 m2 2 pokoje + kuchnia – V piętro

Zasady naboru i oceny wniosków zostały określone w uchwale Nr XX/623/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji w nowych lokalach mieszkalnych, w ramach programu dopłat do czynszu Mieszkanie na Start w Elblągu”.

Wzory wniosków i wymaganych dokumentów można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu – BIP: nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych, w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - Referat Spraw Mieszkaniowych pokój Nr 125 Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 oraz w siedzibie ETBS Spółka z o.o. przy ul. Żyrardowskiej 51/2.

Osoby, które złożą wnioski i zostaną zakwalifikowane na podstawie oceny punktowej oraz daty złożenia wniosku, zostaną umieszczone na Liście Najemców. Osoby te będą zobowiązane do podpisania z ETBS w Elblągu umowy i wpłaty partycypacji w wysokości 30% kosztów budowy lokalu. Przed podpisaniem umowy najmu na nowy lokal mieszkalny najemca będzie zobowiązany do wpłaty kaucji w wysokości 12 krotności czynszu. Stawka czynszu za lokal mieszkalny będzie wynosiła 15 zł/m2.

https://bip.elblag.eu/artykul/92/2599/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym-wnioskow-o-najem-nowych-lokali-mieszkalnych-w-budynku-wielorodzinnym-przy-ul-wiejskiej-56b-w-elblagu-ii-etap-zadania

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%