› bieżące
11:06 / 31.10.2013

Kto będzie woził elblążan? ZKM wyjaśnia

Kto będzie woził elblążan? ZKM wyjaśnia

fot. Konrad Kosacz

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółka odpowiedzialna za organizację komunikacji miejskiej na terenie miasta Elbląg oraz gmin sąsiadujących, w dniu 14 sierpnia 2013 r. ogłosił drugi przetarg na obsługę linii autobusowych w latach 2014 – 2020 – informuje Michał Górecki z Zarządu Komunikacji Miejskiej.

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg, ogłoszony jeszcze w czerwcu br. został unieważniony, ponieważ wszystkie oferty przekraczały, pod względem ceny, możliwości Zamawiającego (ZKM Spółka z o.o. w Elblągu).

Podobnie jak w pierwszym przetargu, również w drugim postępowaniu zamówienie zostało podzielone na trzy pakiety:

Pakiet nr 1 – obejmuje linie nr: 6, 8, 14, 15, 18, 19, 20;
Pakiet nr 2 – obejmuje linie nr: 10, 11, 13, 17, 30, 31;
Pakiet nr 3 – obejmuje linie nr: 7, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 100.

W drugim przetargu wpłynęło łącznie siedem ofert. Oprócz obecnych przewoźników czyli: Autobusowych Linii Prywatnych „ALP” Spółka z o.o. (ALP – oferta złożona na pakiet nr 2), Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o.(PKA – oferta złożona na pakiet nr 1), Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z o.o. (PKS – oferta złożona na pakiet nr 3) oraz konsorcjum PKS i PKA ( oferta złożona na pakiet nr 2) – swoje oferty złożyły również firmy: Warbus Spółka z o.o. z Warszawy (na pakiet nr 2), konsorcjum Dolnośląskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z Wrocławia wraz z Meteor Spółka z o.o. z Jaworzna (pakiet nr 3), Arriva Spółka z o.o. z Torunia (na pakiet nr 3).

Zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, ZKM Spółka z o.o. w Elblągu w dniu 1 października 2013 r. powiadomił wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszych ofert na poszczególne pakiety usług.

Przy wyborze ofert, Zamawiający kierował się kryterium ceny – pod tym względem najbardziej korzystne oferty złożone został przez:

PKA sp. z o.o.– pakiet nr 1;
Konsorcjum PKS sp. z o.o. i PKA sp. z o.o. – pakiet nr 2;
PKS sp. z o.o. – pakiet nr 3.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami każdy z oferentów mógł wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Z tej możliwości skorzystała Warbus Spółka z o.o., która złożyła ofertę na pakiet nr 2.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w swym orzeczeniu uwzględniła odwołanie, nakazała unieważnienie czynności wyboru oferty konsorcjum PKS sp. z o.o. i PKA sp. z o.o. i wykluczenie tych wykonawców, stwierdzając, że oferta konsorcjum PKS sp. z o.o. i PKA sp. z o.o. nie została prawidłowo zabezpieczona wadium.

Zgodnie z wyrokiem KIO, Zamawiający został zobowiązany do ponowienia czynności badania i oceny ofert złożonych w przetargu.

Ponieważ w ofercie złożonej przez PKA sp. z o.o. na obsługę pakietu nr 1 i ofercie złożonej przez PKS sp. z o.o. na obsługę pakietu nr 3, wadium zostało wniesione w ten sam, nieprawidłowy sposób jak miało to miejsce w przypadku konsorcjum obu spółek, w obliczu orzeczenia KIO, obie oferty również uległy odrzuceniu a oferenci zostali wykluczeni z postępowania z tego samego powodu, czyli niewniesienia wadium.

W związku z orzeczeniem KIO i po ponownym przeprowadzeniu procedury badania i oceny ofert złożonych w przetargu, Zamawiający wybrał ofertę Warbus Spółka z o.o. na obsługę usługi objęte pakietem nr 2 oraz ofertę Arriva Spółka z o.o. na usługi objęte pakietem nr 3.

Obecnie procedura przetargowa nadal trwa – prawo przewiduje możliwość wniesienia odwołań (do dnia 8 listopada 2013 r.) od decyzji o wyborze najkorzystniejszych ofert. ZKM Spółka z o.o. będzie dokonywał kolejnych czynności przewidzianych przez przepisy obowiązujące w tym zakresie.

Ponieważ na usługi objęte pakietem nr 1 wpłynęła tylko jedna oferta – PKA sp. z o.o. , postępowanie w tym zakresie zostało unieważnione, zatem konieczne będzie przeprowadzenie, w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, nowej procedury wyboru przewoźnika, tak aby komunikacja miejska od 1 stycznia 2014 r. mogła funkcjonować bez przeszkód.

Michał Górecki
specjalista ds. marketingu i komunikacji społecznej

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Powiązane artykuły

ALP walczy o przetrwanie. Elbląskie firmy nie będą woziły elblążan?

10.11.2013 komentarzy 19

Poważne problemy ALP i brak pracy dla 60 osób z Elbląga. Taka jest stawka przetargu na obsługę linii autobusowych w Elblągu. Jeśli elbląska spółka...

Warbus wypada z gry o przewozy w Elblągu

13.11.2013 komentarzy 6

Jak informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu, po ponownym badaniu ofert odpadła warszawska firma Warbus. Przetarg na obsługę linii autobusowych ujętych w...

Elbląska komunikacja miejska nadal bez przewoźnika

13.11.2013

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu, ponownie przeprowadził procedurę badania i wyboru najkorzystniejszej oferty dla pakietu nr 2 (obejmującego linie nr 10, 11,...

ZKM nadal nie ma przewoźnika. Grozi nam paraliż komunikacyjny?

19.11.2013 komentarzy 6

Na sesji Rady Miejskiej w Elblągu został poruszony temat obsługiwania linii autobusowych w Elblągu. Zrodziła się obawa, że z rozpoczęciem nowego roku pojawią...