› bieżące
07:16 / 06.05.2013

Liga Obrony Suwerenności wystartuje w wyborach. Ma już program

Liga Obrony Suwerenności wystartuje w wyborach. Ma już program

Liga Obrony suwerenności zapowiada start w wyborach samorządowych w Elblągu. Działacze tego ugrupowania przygotowali także założenia programowe dla naszego miasta, które prezentujemy Wam do oceny.

Szczególnie zaniedbana w naszym mieście jest sfera symboliki, a konkretnie kwestia nazewnictwa wielu ulic, którym wciąż patronują komunistyczni zbrodniarze i kolaboranci. Za niedopuszczalny uważamy również fakt istnienia pomnika Janka Krasickiego przy ul. Rycerskiej, czy nazwy Ronda Kaliningrad, która w bezpośredni sposób odwołuje się do radzieckiego zbrodniarza, Michaiła Kalinina. Z kolei ważne święta państwowe znajdują się na marginesie życia społecznego, a niektóre z nich, jak Święto Wojska Polskiego, nie są w ogóle oficjalnie obchodzone. Jako Liga Obrony Suwerenności będziemy podejmować stosowne działania w kierunku:

- Zmiany nazw ulic hołdujących komunistycznym kolaborantom i zbrodniarzom.

- Zmiany nazwy Ronda Kaliningrad i likwidacji pomnika Janka Krasickiego.

- Należytej organizacji i promocji ważnych uroczystości państwowych.

ELBLĄG MIASTEM DROŻNYM

Elbląg jest miastem o ograniczonych możliwościach w kwestii rozwoju infrastruktury, dlatego komunikacja miejska niewątpliwie powinna korzystać zarówno z tramwajów jak i autobusów. Należy jednak pamiętać, że koszty utrzymania komunikacji tramwajowej znacznie przewyższają autobusy, czyniąc ją w ogólnym rozrachunku mniej opłacalną, co przekłada się na wysokie ceny biletów. Z kolei dla kierowców prywatnych aut duże utrudnienie stanowią płatne miejsca parkingowe w centrum miasta. W celu poprawy warunków komunikacji w Elblągu proponujemy następujące rozwiązania:

- Ograniczenie kursów tramwajowych poza godzinami szczytu i zastąpienie ich kursami autobusowymi.

- Obniżka cen biletów i zmniejszenie dysproporcji pomiędzy cenami biletów normalnych i ulgowych.

- Wprowadzenie nieodpłatnych postojów na publicznych parkingach w dni robocze od godz. 16.00 do 9.00 następnego dnia.

ELBLĄG MIASTEM PRZEDSIĘBIORCZYM

Podstawą każdego zdrowego miasta jest rozwinięta mała i średnia przedsiębiorczość. Zasadniczym problemem trapiącym gospodarkę naszego kraju są nieuzasadnione przywileje dla zagranicznych koncernów, które znajdują się w nieporównywalnie lepszej sytuacji od rodzimych przedsiębiorców. Nie chcemy, aby elblążanie byli tanią siłą roboczą skazaną na nieadekwatne do wykonywanej pracy zarobki. Jesteśmy pewni, że w naszym mieście znajdzie się wielu kreatywnych ludzi, którzy odciążeni od wygórowanych zobowiązań fiskalnych, podołają wyzwaniom rynku. Wobec tego będziemy zabiegać o:

- Rządowe dofinansowania na rozwój elbląskiej przedsiębiorczości.

- Obniżkę czynszów lokali użytkowych, będących w dyspozycji samorządu i ulgi podatkowe dla przedsiębiorców aktywnych na elbląskim rynku pracy.

- Uproszczenie procedur administracyjnych i koncesyjnych.

ELBLĄG MIASTEM GOSPODARNYM

Jednym z największych przewinień poprzedniej władzy były nieprzemyślane inwestycje. Na pierwszy plan wysuwa się rozkopane centrum miasta utrudniające codzienną komunikację, widoczny jest także brak funduszy na dalsze prace. Nie mniej kontrowersji wzbudziło utworzenie spółki "Aquapark" i plan budowy tego kompleksu w naszym mieście, podczas gdy w sąsiedniej i zarazem większej aglomeracji, jaką jest Trójmiasto, istnieją problemy z rentownością takiego przedsięwzięcia. Negatywne odczucia wywołała także tzw. kampania promocyjna Elbląga, na którą z kasy miasta przeznaczono prawie 130 tys. złotych. Aby zmienić ten stan rzeczy, naszym zdaniem należy poczynić poniższe kroki:

- Likwidacja spółki "Aquapark" i budowa nowej pływalni miejskiej.

- Restrukturyzacja Urzędu Miejskiego. Likwidacja departamentów, redukcja urzędników oraz dobór osób na poszczególne funkcje pod względem kompetencji.

- Ścisła kontrola wydatków publicznych. Zapobieganie marnotrawieniu pieniędzy podatników na zbędne działania promocyjne i wydarzenia pseudo kulturalne.

ELBLĄG MIASTEM SOLIDARNYM

Poprzednich włodarzy charakteryzowała także obojętność wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych, zaniedbania w sferze zabezpieczenia dostatecznej liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach publicznych oraz problem z dostępem do opieki medycznej, są tego najlepszym przykładem. W naszym przekonaniu władze samorządowe powinny poczuwać się do głębokiej odpowiedzialności za jakość życia obywateli oraz stworzenie im perspektyw i szans na rozwój. Chcąc wpłynąć na zmianę zaistniałej sytuacji postulujemy podjęcie następujących działań:

- Obniżka czynszów w mieszkaniach komulanych.

- Budowa nowych przedszkoli i żłobków publicznych.

- Ułatwienie dostępu do opieki medycznej.

Przemysław Piejdak
Pełnomocnik Ligi Obrony Suwerenności
na Okręg Warmińsko-Mazurski
 

25
15
oceń tekst 40 głosów 63%