› bieżące
14:27 / 23.07.2015

Likwidacja Barszczu Sosnowskiego w Elblągu

Likwidacja Barszczu Sosnowskiego w Elblągu

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Straż Miejska w Elblągu od 3 lipca br. do dnia dzisiejszego otrzymało 22. zgłoszenia możliwych lokalizacji występowania barszczu Sosnowskiego na terenie miasta.

Wszystkie zgłoszenia zostały sprawdzone przez patrol Straży Miejskiej i kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego a w przypadku, gdy istniała wątpliwość czy dana roślina jest barszczem Sosnowskiego, podejmowano konsultacje z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska UM.

Na terenach miejskich ujawniono 14 szt. roślin, w sumie w czterech lokalizacjach: droga na Jelenią Dolinę, działka przy Energa-Operator ul. Piłsudskiego, na nieużytkach w rejonie mostu kolejowego/Unii Europejskiej oraz na nieużytkach znajdujących się na działce prywatnej. Jedna roślina, znajdująca się w centrum miasta, została wcześniej dodatkowo oznakowana.

Prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej pielęgnacja terenów zielonych miasta nie pozwala na wzrost niechcianej roślinności. Zlokalizowane osobniki barszczu Sosnowskiego nie miały możliwości wzrostu do wielkości znanych z przekazów medialnych. tj. 2-4 metrów.

Ze uwagi na fakt, że sok kaukaskich barszczy zawiera związki uwrażliwiające organizm - głownie skórę ludzi i zwierząt – na działanie promieni słonecznych, stwarzając możliwość wystąpienia poparzeń a przez to zagrożenia dla zdrowia, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zlecił doraźne usunięcie roślin. Akcję usuwania roślin zrealizowano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zwalczania barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego na terenie Polski, przy zachowaniu szczególnych środków ochrony osobistej. Na terenach prywatnych, nieużytkach, zlokalizowano dalsze rośliny. Wystosowano pismo do właściciela terenu z informacją o potwierdzonym fakcie wystąpienia barszczu Sosnowskiego, zagrożeniu jaki stanowią rośliny oraz konieczności usunięcia przy zachowaniu daleko idących środków ochrony osobistej.
 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%