› biznes
11:33 / 23.03.2017

Llikwidacja dwóch spółek miejskich i powstanie jednej. Nikt nie straci pracy

Llikwidacja dwóch spółek miejskich i powstanie jednej. Nikt nie straci pracy

fot. Marcin Mongiałło

Podczas najbliższej sesji radni zdecydują czy zostaną zlikwidowane dwie spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania oraz Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów, a potem powstanie nowa spółka. Witold Wróblewski, prezydent Elbląga podczas konferencji prasowej wyjaśniał dlaczego takie rozwiązanie jest bardziej korzystne niż inne możliwości.

O dawna wiadomo, że sytuacja miejskich spółek wymaga zmian. Takie są zapowiadane. Podczas sesji 30 marca radni zdecydują, czy zostaną zlikwidowane dwie spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania oraz Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów, a potem powstanie jedna spółka. Projekt uchwał jest gotowy.

Podczas konferencji prasowej Witold Wróblewski, prezydent Elbląga i Janusz Nowak, wiceprezydent wyjaśniali dlaczego takie właśnie zmiany są konieczne.

Najpierw dlaczego nie warto połączyć spółek bez ich likwidacji.

Stosunkowo skomplikowana, niosąca ryzyka formalno-prawne jest procedura nadzorowana przez sąd

Udzielenie zamówienia w trybie z „wolnej ręki” będzie kwestionowane, gdyż ani MPO ani PDiM nie spełniają kryterium ponad 90 procent działalności dotyczącej zamawiającego i jego jednostek.

Następnie dlaczego warto likwidować spółki i powołać nową.

Stosunkowo prosta procedura podlegająca jedynie rejestracji w KRS, z ograniczonym ryzykiem formalno-prawnym

Udzielenie zamówienia z „wolnej ręki” nowej spółce na podstawie wiarygodnych prognoz nie może być kwestionowane

Nowa spółka może rozpocząć działalność bezpośrednio po podpisaniu aktu założycielskiego jako spółka w organizacji.

Rozważa się możliwość utworzenia nowej spółki miasta z udziałem mniejszościowym Zakładu Utylizacji Odpadów do odbioru odpadów, zimowego i letniego utrzymania, remontów dróg oraz wielu innych. Likwidacja MPO i PDiM bez zmian.

Jeżeli zadania zostaną pozostawione jednostkom miejskim pozwoli to m. in. na:

zachowanie miejsc pracy, przejście pracowników MPO i PDiM do nowej spółki lub do Zarządu Zieleni Miejskiej

przejęcie i możliwość sprzedaży przez miasto części majątku likwidowanych spółek

wyposażenie spółki przez miasto na etapie jej zawiązywania w nieruchomość, która będzie docelowo siedzibą i bazą spółki – nie dotyczy rozwiązania w zakresie przejmowanym przez ZZM

dokapitalizowanie spółki przez mniejszościowego udziałowca ZUO środkami pieniężnymi na etapie jej tworzenia z przeznaczeniem na zakup część brakującego sprzętu.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%