› polityka
08:30 / 25.11.2015

Lokalny samorząd pełen pesymizmu. Czego się boją?

Lokalny samorząd pełen pesymizmu. Czego się boją?

Okazuje się że tak źle, od czasu rozpoczęcia badań, jeszcze nigdy nie było. Barometr Samorządowy zrealizowany przez KB Pretendent pokazuje rosnące niezadowolenie, a wręcz pesymizm wśród lokalnych samorządów. Najgorzej jest z oświatą.

Barometr Samorządowy zrealizowany przez KB Pretendent dla Dziennika Gazety Prawnej obrazuje jakie panują nastroje wśród 624 gmin i powiatów, które brały udział w ankietyzacji. Przedstawiciele samorządów ocenili obecny stan i perspektywy na kolejne 3 miesiące w takich obszarach, jak: edukacja, finanse, zdrowie, inwestycje i wykorzystanie środków unijnych.

Ankiety pozwalają ocenić skalę od optymizmu do pesymizmu dzięki pięciostopniowej skali, gdzie ocena 1 oznacza bardzo źle, a ocena 5 oznacza bardzo dobrze. Wynik tworzony jest oczywiście na podstawie średniej matematycznej.

Największy optymizm lokalne samorządy wykazują w temacie środków unijnych. Wartość tego badania wynosi 3,9 za poprzedni kwartał oraz 3,8 w ramach prognozowania na kolejne trzy miesiące. Kolejny, malejący już optymizm lokalne samorządy przejawią w kwestii liczby inwestycji drogowych i infrastrukturalnych. Za ostatni kwartał było to 3,55, a na najbliższe 3 miesiące 3,23. Ostatnie wskaźniki na poziomie 2,95 za miniony kwartał oraz 3,06 puntów na następne 3 miesiące mają sprawy związane z dostępnością służby zdrowia.

Pozostałe wartości są już zdecydowanie poniżej 3. I tak, na temat poziomu wpływów budżetowych samorządowcy wycenili minione 3 miesiące na poziomie 2,81, a kolejne 3 na podobnym – 2,84. Jednak najgorzej prezentuje się temat oświaty. Najniższe notowania zebrała ocena wysokości środków przyznanych na cele oświatowe w stosunku do realnych potrzeb edukacyjnych. Wskaźnik za ostatni kwartał wyniósł 2,34, a na najbliższe trzy miesiące wyniósł 2,27.

Czy podzielacie opinie samorządowców? Też macie takie same obawy i niskie oceny w poszczególnych tematach?

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%