› biznes
11:12 / 07.03.2017

Małe bezrobocie, dużo firm. Gmina wiejska Elbląg w czołówce rankingu wojewódzkiego

Małe bezrobocie, dużo firm. Gmina wiejska Elbląg w czołówce rankingu wojewódzkiego

fot. montaż Elblag.net

Gmina wiejska Elbląg znalazła się w czołówce rankingu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Zajęła I miejsce w kategorii „dynamika osób pracujących”,  II miejsce w kategorii „zrównoważony rozwój”. Ranking opierał się na badaniach prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej. Organizatorem był Samorząd Województwa we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

Samorząd Województwa uznał, że tylko ranking powie nam prawdę o kondycji gmin. I to ranking dotyczący nie jednego roku, ale lat 2003 – 2015.

Twarde liczby obiektywnie rysują obraz sytuacji poszczególnych samorządów. Zrównoważony rozwój jest celem i zadaniem każdego gospodarza

– wyjaśnia Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Z tej rywalizacji wyszła zwycięsko gmina wiejska Elbląg.  Zajęła I miejsce w kategorii „dynamika osób pracujących”,  II miejsce w kategorii „zrównoważony rozwój”.

Poniżej niektóre wskaźniki:

Wydatki inwestycyjne na mieszkańca 128 tys. 630 zł w 2015 roku, a 2003 roku tylko 12,55 tys. zł.

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  w 2015 r. - 56,53 procent , a w 2003 r. - 51,21 procent

73 bezrobotnych na 1000 mieszkańców.  W poprzednich latach ta liczba była znacznie wyższa. W 2003 roku – 127 na tysiąc mieszkańców.

Saldo migracji w 2015 roku plus 4,84, natomiast w 2003 roku minus 18,66.

Włodarze gminy bardzo się cieszą.

To naprawdę dobra wiadomość. Nasze I i II miejsce jest poparte badania naukowców, i to dotyczące 12 lat. Ten sukces zawdzięczamy mieszkańcom,  ich zaradności i przedsiębiorczości. Samorząd tylko stwarza warunki do rozwoju gminy. Dla nas to taki pozytywny „kopniak”, że zdążamy we właściwym kierunku

- wyjaśnia Zygmunt Tucholski, zastępca wójta gminy wiejskiej Elbląg.

Dynamika osób pracujących. Te wskaźniki dały gminie wiejskiej Elbląg I miejsce.
2003r.
2014r.
2015r.
Wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca
12,55
143,63
128,63
Odsetek wydatków na projekty inwestycyjne
7,48
34,08
33,76
Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu
51,21
52,01
56,53
Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców
203,58
457,89
406,37
Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców
-127,58
-90,28
-73,26
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców
72,21
88,08
87,92
Saldo migracji
-18,66
2,48
4,84
Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców
3,34
2,20
1,88
Odsetek radnych z wyższym wykształceniem
33,33
33,33
33,33
Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów
88,18
92,17
92,16
Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji
20,21
27,79
27,79
Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków
9,91
37,01
35,74
Punktacja sumaryczna
355,74
880,37
835,68

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%