› bieżące
12:00 / 30.09.2013

Malinowski: Kto dostał dofinansowanie poza konkursem?

Malinowski: Kto dostał dofinansowanie poza konkursem?

fot. Konrad Kosacz

Departament Kultury będzie pod lupą prezydenta. Działania w zakresie organizowania wydarzeń kulturalnych w naszym mieście wzbudziły wątpliwości Sławomira Malinowskiego. Przedmiotem wyjaśnień ma być cel i wysokość dofinansowań przyznanych w drodze pozakonkursowej. Kwestią sporną pozostają również roczne koszty prowadzenia obiektów miejskich na Starym Mieście.

Ten rok obfituje w wydarzenia kulturalne w Elblągu. Oprócz tego, że przedsięwzięć było wyjątkowo dużo – były również wyjątkowo udane. Bezdyskusyjny sukces Jazzbląga i Dni Elbląga daje nadzieje na to, że kultura nie będzie w naszym mieście dziedziną traktowaną po macoszemu. Ale to właśnie te dwie imprezy były przedmiotem interpelacji Sławomira Malinowskiego. Radny podczas sesji Rady Miasta poprosił o sprawdzenie tego kto rzeczywiście finansuje imprezy kulturalne w Elblągu.

Przedstawiciele Galerii El, zostali zobowiązani do zajęcia stanowiska w następujących kwestiach:

- Jaki był podział kompetencji między Departamentem Kultury a organizatorami imprezy: Galerią El i Elbląskim Ośrodkiem Kultury? Kto i na jakiej podstawie określał budżet i zakres tych przedsięwzięć? Kto podejmował decyzje odnośnie programu imprez związana z takimi zadaniami jak: obsługa techniczna, catering czy reklama? Kto prowadził negocjacje z potencjalnymi wykonawcami?

Oprócz powyższych zagadnień, radny poprosił o przedstawienie kalkulacji Kosztów Dni Elbląga ujętych w planie budżetu na rok przyszły. Wątpliwości Malinowskiego dotyczy również rocznych kosztów utrzymania następujących obiektów miejskich na Starym Mieście: Galerii El, Biblioteki Elbląskiej, Muzeum i Ratusza Staromiejskiego.

Ogólna kwota wydatkowana na wsparcie organizacji pozarządowych z budżetu Departamentu Kultury nie jest podawana do opinii publicznej. - Należy jawnie wykazać listę stowarzyszeń, które otrzymały w bieżącym roku dofinansowania w drodze pozakonkursowej. Współpraca organów miasta z instytucjami kultury musi być regulowana –  komentuje radny Malinowski.


 

20
3
oceń tekst 23 głosów 87%