› bieżące
06:52 / 11.03.2013

Maria Kosecka: Komisja oceniała bezpieczeństwo lokatorów budynków komunalnych

Maria Kosecka: Komisja oceniała bezpieczeństwo lokatorów budynków komunalnych

7 marca odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych w którym uczestniczyli, oprócz członków komisji, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Policji, Straży Miejskiej oraz urzędnicy Urzędu Miejskiego. Ocena skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa lokatorów budynków komunalnych – drożność przewodów kominowych i prawidłowo działającej wentylacji oraz kontrole stanu bezpieczeństwa ppoż – była najważniejszym punktem posiedzenia.

W tej sprawie wypowiadali się przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji, Zarządu Budynków Komunalnych, Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Z ich opinii wynika, że stan bezpieczeństwa systematycznie się poprawia. Jest to efektem między innymi wykonanymi w ubiegłym roku pracami remontowymi na kwotę 0,5 mln zł. We wszystkich budynkach komunalnych zamontowane są 1533 detektory do wykrywania tlenku węgla. Obecnie największym problemem jest rodzaj opału, jakim mieszkańcy opalają mieszkania oraz nie zawsze prawidłowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych. Teraz odbywać się ona będzie pod okiem nadzoru budowlanego.

Do opalania mieszkań bywają wykorzystywane plastikowe opakowania i stolarska sklejka, co prowadzi do uszkodzeń i zanieczyszczenia przewodów, a co za tym idzie – zanieczyszczane zostaje środowisko. Takie zachowanie wynika częściowo z trudnej finansowej sytuacji lokatorów, jednak zdecydowano się na ulotkową akcję w sprawie ochrony środowiska naturalnego. Poprowadzi ją Straż Miejska pod hasłem „Nie spalaj śmieci. Nie zanieczyszczaj środowiska”. Członkowie komisji zwrócili uwagę na konieczność monitorowania warunków mieszkaniowych seniorów mieszkających w komunalnych zasobach mieszkaniowych.

Dzięki uwagom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego poprawie ma ulec kontrola przewodów i usuwanie usterek, a także skontrolowane zostaną instalowane w mieszkaniach kominki, które nie zawsze spełniają wymogi ppoż. A sprawa jest poważna – zdarzyło się, że ciepło płynące z nieszczelnego przewodu prowadzącego od kominka do komina, wywołało pożar podłogi w jednym z mieszkań.

Interesującą wiadomość przekazał uczestnikom posiedzenia komendant Straży Pożarnej. Młodzi elblążanie coraz bardziej interesują się sprawami związanymi z pożarnictwem. W Zespole Szkół Handlowych działa drużyna strażacka, elbląska młodzież ochoczo bierze udział w turnieju wiedzy pożarniczej, co cieszy, ponieważ elbląska straż pożarna czeka na wykształconych adeptów.

Wyjątkowo ciekawe i pouczające dla członków komisji było spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Tym razem spotkaliśmy się z przedstawicielkami stowarzyszenia LAZARUS, Polskiego Związku Niewidomych, stowarzyszenia działającego na rzecz osób niesprawnych intelektualnie, Banku Żywności oraz Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. Takie spotkania są dla samorządowców cenne, ponieważ nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wiele dobrego dla społeczeństwa robią organizacje pozarządowe, współpracując, a czasami wyręczając samorząd w sprawach związanych z palącymi społecznymi problemami.

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych zapoznał zebranych z zasadniczymi obszarami działań, do których należy zaliczyć: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy obronne i Obrona Cywilna oraz ochrona informacji niejawnych. Pan Ryszard Sorokosz poinformował również, że niebawem (do końca marca) w Elblągu uruchomiona zostanie infolinia, mająca ułatwić korzystanie z informacji w sprawach szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Skorzystać z niej będą mogli wszyscy zainteresowani załatwieniem swojej sprawy w sposób prostszy niż dotychczas.

Maria Kosecka
Przewodnicząca Komisji

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%