› bieżące
06:00 / 01.10.2013

Maria Kosecka: Nie pozwólmy na bestialstwo, sadyzm, dzieciobójstwo

Maria Kosecka:  Nie pozwólmy na bestialstwo, sadyzm, dzieciobójstwo

Tragedie maltretowanych dzieci muszą zejść z pierwszych okładek gazet. Przemoc jest poważnym problem naszych czasów. Problemem, któremu można i trzeba zapobiegać. Głodzenie, znęcanie się psychiczne i fizyczne często dzieje się za naszą ścianą. - Nie możemy czekać, czy też udawać, że w naszym otoczeniu nie ma tego typu zjawisk – mówi radna Maria Kosecka

Pierwszoplanowymi informacjami mediów w mijających dniach są tragedie dotyczące dzieci. Mamy do czynienia z bestialskimi morderstwami trzymiesięcznych niemowląt, katowaniem kilkumiesięcznych dzieciaczków. Okrucieństwo rodziców lub też prawnych opiekunów wykracza poza wyobraźnię normalnych ludzi. Mamy do czynienia z aktami bestialstwa, sadyzmu, dzieciobójstwa w końcu. Przyczyny tych zdarzeń są oczywiście złożone i nie pora i miejsce omawiać je szczegółowo. Chciałabym jedynie zwrócić uwagę na konieczność zajęcia się tym problemem w naszym mieście. Nie możemy czekać, czy też udawać, że w naszym otoczeniu nie ma tego typu zjawisk.

Zdając sobie sprawę z rangi problemu wnioskuję o aktywizację działań na rzecz objęcia dzieci szczególną opieką. Na szczeblu ogólnokrajowym funkcjonują kampanie społeczne w zakresie tej tematyki np. „Reaguj masz prawo”. Jest to kampania Rzecznika Praw Dziecka. Możemy odczytać z jej założeń ważne przesłanie, z którym się w pełni utożsamiam: „Chcę by była to nie tylko jednorazowa kampania, ale cały ruch społeczny, który poruszy nasze głowy i serca, skłoni nas do otworzenia oczu na przemoc, która dzieje się obok nas, może za ścianą, na sąsiedniej ławce w parku, na ulicy, WSZĘDZIE. Przemoc to nie tylko bicie, znęcanie się i wykorzystywanie seksualne dzieci. To również zaniedbywanie, karmienie na siłę lub głodzenie, przemoc psychiczna i emocjonalna. Warto byśmy otworzyli oczy i reagowali na każdy jej przejaw.”

Myślę, że Rada Miasta Elbląga w całości zgodzi się na zainicjowanie w naszym mieście działań mających niedopuszczenie do patologicznych zachowań wobec dzieci. Wnioskuje o zobowiązanie odpowiednich służb do podjęcia natychmiastowych kroków w kierunku monitorowania sytuacji dzieci oraz przedstawienia na kolejnym posiedzeniu Rady Miasta programu w tym zakresie, który moim zdaniem powinien zawierać Kampanię Społeczną.

Maria Kosecka

37
5
oceń tekst 42 głosów 88%