› bieżące
17:06 / 02.02.2013

Mariusz Lewandowski: organizujmy debaty publiczne w Elblągu

Mariusz Lewandowski: organizujmy debaty publiczne w Elblągu

Do naszej redakcji wpłynął list otwarty, którego autorem jest Mariusz Lewandowski, jeden z liderów Grupy Wolny Elbląg. Mariusz Lewandowski proponuje zorganizowanie cyklu debat publicznych na ważne dla mieszkańców naszego miasta tematy.

Poniżej treść listu Mariusza Lewandowskiego. Publikujemy go w całości, ponieważ uważamy iż rolą mediów jest umożliwianie prezentowania różnych opinii mieszkańców naszego miasta.

Obecnie sprawa Referendum leży w rękach Państwowej Komisji Wyborczej, ale są dwa tematy niezwiązane z Referendum, o których, moim zdaniem, warto porozmawiać już teraz publicznie i w Salach Ratusza Staromiejskiego.

Pierwszy z nich, to kwestia języka i miejsca debaty publicznej i roli jaką maja w niej odegrać jednostki samorządowe i media lokalne, a drugi, to sprawa  związków partnerskich.

Zapraszam więc Pana Prezydenta do wyznaczenia dat na takie debaty i udostępnienie Sal  Ratusza Staromiejskiego do możliwie szybkiego zorganizowania takich debat.

Zapraszam też mieszkańców Miasta do gremialnego udziału w takich konferencjach – i w Sali Ratusza Staromiejskiego i sprzed klawiatur komputerów, bo chciałbym, żeby spotkania te były zarówno transmitowane na żywo przez lokalne media, jak i by w ich przebiegu mogli brać w niej  udział internauci – zarówno pisząc swoje komentarze i posty jak i występując w niej za pomocą funkcji telekonferencji.

Zaproponowane tematy nie wiążą się bezpośrednio  z problematyką Miasta czy Referendum, ale moim zdaniem są ważne i istotne i dla mieszkańców miasta i dla całego kraju.  

Do dyskusji zapraszam wszystkie partie polityczne, bez względu na wielkość czy program, zapraszam też kościoły i związki wyznaniowe, zapraszam dziennikarzy i socjologów, zapraszam prawników ale nade wszystko zapraszam obywateli.  

Mam nadzieję, że o pewnych kwestiach możemy rozmawiać rzeczowo i że nauczymy się zarówno mówić bez strachu o naszych poglądach jak i słuchać adwersarzy – bez zacietrzewienia i ataków personalnych. Mam nadzieję, że znajdziemy  drogę do kontaktów władzy ze społeczeństwem – drogę do demokracji bezpośredniej. A przynajmniej, że powiemy, czy warto o taką demokrację walczyć.  

Mariusz Lewandowski

Każdy mieszkaniec naszego miasta może zabrać głos na łamach www.elblag.net. Wystarczy tylko przesłać na adres e-mail: redakcja@elblag.net swój tekst.

4
3
oceń tekst 7 głosów 57%