› polityka
06:20 / 07.02.2013

Marszałek i Prezydent jednym głosem o strategii województwa na lata 2014 - 2025

Marszałek i Prezydent jednym głosem o strategii województwa na lata 2014 - 2025

fot. Agnieszka Światkowska

Nowy dokument, obejmujący okres do 2025 roku, ma być gotowy lada dzień. Obecnie marszałek województwa warmińsko - mazurskiego Jacek Protas wraz z Prezydentem Grzegorzem Nowaczykiem prowadzą rozmowy na temat uwzględnienia kluczowych przedsięwzięć dla Elbląga w strategii. 

- Czekamy na rozstrzygnięcia szczytu Komisji Europejskiej i nie próżnujemy - zapowiedział na wczorajszej konferencji marszałek województwa Jacek Protas. Jesteśmy na etapie konsultacji nowej strategii rozwoju województwa warmińsko - mazurskiego na lata 2014 - 2025. Oprócz opracowawyania nowego dokumentu, Urząd Marszałkowski przygotowuje Regionalny Program Operacyjny, który już wiadomo będzie ciut inny od obecnego, a mianowicie będzie skupiał dwa programy: Kapitał Ludzki i Regionalny Program Operacyjny. Oba programy będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w 60 proc. ) i z Europejskiego Funduszu Społecznego (w 75 proc.). Wszystkie te pieniądze trafią do regionów. Jakie to będą dokładnie kwoty, dziś jeszcze nie wiadomo. Kolejność jest taka, że najpierw musimy się dowiedzieć, ile pieniędzy otrzyma Polska, dopiero wówczas będą rozstrzygnięcia co do regionów - komentował Jacek Protas.

Obecnie trwają rozmowy między Prezydentem Grzegorzem Nowaczykiem a Marszałkiem Jackiem Protasem na temat przyszłych przedsięwzięć strategicznych dla Elbląga i regionu. - Robimy wszystko, by przedsięwzięcia te wpisały się w dokumenty strategiczne i polskie i regionalne - podkreślał marszałek. Wiadomo przecież, że Elbląg będzie chciał skorzystać zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale i Programu Polska Wschodnia, czy innych programów krajowych. I tu bardzo ważne jest by mówić jednym głosem i wspólnie promować najistotniejsze programy - tłumaczył. Nie tak dawno zmieniło się podejście rządu co do sposobu rozwijania naszego kraju w perspektywie długookresowej, który zakładał zbudowanie kilku wielkich metropolii. Obecnie to podejście zmodyfikowano, z korzyścią dla dużych i mniejszych miast. To też większa szansa na rozwój Elbląga.

Zapowiedziano również, że w ramach nowej strategii rozwoju na lata 2014 - 2020 ma znaleźć się więcej środków na rozwiązanie problemów komunikacyjnych i transportu publicznego. Wcześniej Komisja Europejska nie zgodziła się, by w okresie 2007 - 2014,  Elbląg był włączony do dużych projektów rozwoju transportu publicznego. - Wówczas z naszego województwa skorzystał tylko Olsztyn - zaznaczył marszałek. Wszystko wskazuje na to, że w okresie 2014 - 2020 Elbląg zostanie uwzględniony. Transport publiczny to nie tylko zakup nowych autobusów czy tramwajóww, to także szereg innych rozwiązań usprawniających zarządzanie transportem. To także budowa mostu w Nowakowie. Marszałek zapowiedział, że będzie to jedno z kluczowych przedsięwzięć. 

Wielki strumień pieniędzy ma popłynąć w stronę przedsiębiorców współpracujących z instytucjami badawaczymi. W marcu ma odbyć się spotkanie władz miasta i województwa z przedsiębiorcami zajmujących się innowacjami. Województwo wesprze również kluby sportowe, np. piłkarki ręczne Start Elbląg otrzymają 220 tys złotych.

Podczas wczorajszej konferencji padło również hasło stworzenia koalicji trzech miast subregionalnych: Elbląga - Olsztyna i Ełku. Te trzy miasta będą miały za zadanie generować dalszy rozwój regionu. Trwają już pierwsze rozmowy i konsultacje władz tych miast, jak ta koalicja miałaby funkcjonować i jakie zadania spełniać. 

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%