› konkursy
21:12 / 11.03.2020

MDK w Elblągu zachęca do wzięcia udziału w XXXV Grodzkim Forum Teatrów Szkolnych

MDK w Elblągu zachęca do wzięcia udziału w XXXV Grodzkim Forum Teatrów Szkolnych

fot. Marcin Mongiałło

26 maja  2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Bema 37 w Elblągu odbędzie się XXXV Grodzkie Forum Teatrów Szkolnych MDK. Jest to przegląd form teatralnych, w którym mogą wziąć dzieci i młodzież z elbląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

W konkursie mogą brać udział zespoły teatralne (do 20 osób) w trzech kategoriach wiekowych:

  • 6-10 lat
  • 11-14 lat
  • 15-18 lat.

Przygotowane przez nie prezentacje nie powinny być dłuższe niż 30 minut. Organizator zapewnia potrzebny wykonawcy sprzęt nagłośnieniowy.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link poniżej) oraz spełnienie wymogów formalnych. Formularz (dostępny na stronie internetowej www.mdk.elblag.pl oraz w sekretariacie MDK przy ul. Bema 37) musi zostać podpisany przez rodzica, opiekuna prawnego lub nauczyciela zgłaszającego, po czym należy dostarczyć osobiście, listownie lub drogą mailową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. (liczy się data wpływu) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury 82-300 Elbląg ul. Bema 37.

Więcej informacji:

Regulamin XXXV Grodzkiego Forum Teatrów Szkolnych MDK w Elblągu

Formularz zgłoszeniowy XXXV Grodzkiego Forum Teatrów Szkolnych MDK w Elblągu

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%