› bieżące
09:41 / 02.02.2013

Miasto chce zwiększyć atrakcyjność terenów Modrzewiny Południe

Miasto chce zwiększyć atrakcyjność terenów Modrzewiny Południe

fot. www.umelblag.pl

Do 7 lutego br. firmy zainteresowane przygotowaniem opracowań studyjno-koncepcyjnych dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu mogą składać oferty do przetargu. Miasto chce w ten sposób zwiększyć atrakcyjność tych gruntów.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. opracowanie kompleksowych badań geotechnicznych, opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych, opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo – budowlanej związanej z uzbrojeniem terenu pod inwestycje, raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne, a także analizę kosztowych makroniwelacji.

Według Urzędu Miejskiego, te opracowania posłużą kompleksowemu przygotowaniu obszarów pod przyszłe inwestycje, co zwiększy atrakcyjność terenów inwestycyjnych na Modrzewinie Południe w Elblągu. Zamówienie ma być realizowane dwuetapowo. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na drugi kwartał 2014 r.

Oferty do przetargu można składać do 7 lutego 2013 r. do godz. 9:30.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu.

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%