› bieżące
09:41 / 01.03.2014

Miasto nie ma środków na dalsze usuwanie azbestu z budynków

Miasto nie ma środków na dalsze usuwanie azbestu z budynków

Azbest jest to niebezpieczna substancja. Materiał ten kiedyś używany był w budownictwie powszechnie, ale został wprowadzony zakaz używania ich. Płyty zawierające azbest z biegiem lat ulegają korozjom, woda wymywająca cement powoduje, że pozostają tylko włókna azbestowe, które są groźne dla ludzkiego zdrowia. Mogą one powodować pylicę azbestową i nowotwór.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda sytuacja z usuwaniem azbestu z terenu miasta Elbląg.

Z „Programu Oczyszczania Powiatu Elbląskiego z Azbestu na lata 2010- 2032” wynika, że najwięcej azbestu znajduje się w powiecie elbląskim bo aż 565 333,9 m. Z tego w samej Gminie Elbląg znajduje się, aż 160 247,00 płyt azbestowo-cementowych, a także rury azbestowo- cementowe o długości w sumie 38,675 km.

Z wyżej wymienionego Programu dowiadujemy się również, że azbest był powszechnie stosowany do utwardzania nawierzchni podjazdów, podwórek czy dróg. Niestety uległo to już podmyciu i zniekształceniu co powoduje uwalnianie się włókien azbestu. Wszystkie gatunki azbestu są rakotwórcze da ludzi, w sytuacjach gdy jest on wdychany. Utajniony okres choroby, spowodowany wdychaniem azbestu wynosi 15-20 lat.

Fakt występowania w powiecie elbląskim, tak dużej ilości azbestu wskazuje, że jego usuwanie zajmie miastu wiele lat. Akcja usuwania będzie przebiegała nie masowo, a właściwie to będą usuwane jednorazowo z pokrycia dachów. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego istnieją dwa składowiska, na których można składować odpady zawierające azbest. Znajdują się one w mieście Elbląg oraz miejscowości Półwieś (gm. Zalewo).

Z informacji uzyskanych od Rafała Maliszewskiego z biura prasowego prezydenta wynika, iż w 2008 roku Gmina Miasta Elbląg dokonała inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na trenie Miasta Elbląg. Wykazała ona, że na terenie miasta znajduje się 40221 m2 (574,59 Mg) wyrobów, które zawierają azbest.

W 2009 r. Gmina Miasto Elbląg korzystając ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  dofinansowywała  usunięcie z terenu Miasta wyrobów zawierających azbest. Wówczas z dofinansowania skorzystały 62 osoby, usunięto 2867,83 m2 (40,969 Mg) wyrobów zawierających azbest. 

Uchwałą Nr XXX/707/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16.09.2010r. Gmina Miasto Elbląg przyjęła   „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Elbląga do roku 2014” wraz z  „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Elbląga na lata 2010 – 2032”. 

Na dzień dzisiejszy na terenie miasta znajduje się 36959 m2 (527,99 Mg) azbestu. Stan prawny nakłada obowiązek usunięcia wyrobów zawierających azbest na właściciela nieruchomości, na której owa substancja się znajduje. W 2014 roku Gmina Miasto Elbląg nie ma w planach dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest dla właścicieli nieruchomości.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%