› inwestycje miejskie
16:58 / 03.12.2013

Miasto nie planuje nowych punktów bezpłatnego Internetu. Są zbyt drogie

Miasto nie planuje nowych punktów bezpłatnego Internetu. Są zbyt drogie

fot. Konrad Kosacz

Na poprzedniej sesji Rady Miasta radni pytali o rozbudowę dotychczasowej sieci PIAP - ów. Okazało się, że Miasto nie posiada odpowiednich środków finansowych na tworzenie nowych miejsc z dostępem do Internetu. Aby to się zmieniło, potrzebne są środki pozabudżetowe.

Regulacjami związanymi ze sprawami telekomunikacyjnymi, w tym budową bezpłatnych dostępów do Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. Hotspot-ów, zajmuje się Urząd Komunikacji Elektronicznej, który dba o upowszechnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych, a jednocześnie dba o równowagę na tym rynku. Instalacja kolejnych nadajników wymaga spełnienia odpowiednich warunków, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).

- W chwili obecnej na terenie Miasta Elbląga funkcjonuje 8 miejsc z bezprzewodowym bezpłatnym dostępem do Internetu funkcjonującym zgodnie z regulacjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W Elblągu funkcjonuje także 20 punktów PIAP-ów, w których można skorzystać bezpłatnie z  komputera z dostępem do Internetu. Dokładna mapa wraz z lokalizacją punktów Hotspot i PIAP dostępna jest na stronie www.elblag.eu w zakładce Internet. - pisze rzecznik UM Monika Borzdyńska

Jedną z głównych przesłanek do budowy Hotspot-ów na terenach miast i gmin są tzw. białe plamy tzn. miejsca, w których nie ma usług operatorów telekomunikacyjnych.  Elbląg charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem do usług telekomunikacyjnych, a tylko nieznaczną część terenów znajdujących się na obrzeżach administracyjnych można zakwalifikować do  tzw. białych plam.

Należy także zauważyć, iż budowa nowych punktów bezpłatnego dostępu do Internetu zgodnie z najnowszymi standardami opartego o Miejską Sieć Szerokopasmową „ELMAN” wygenerowałaby bardzo wysokie koszty na etapie inwestycyjnym, ale także późniejsze utrzymanie tych punktów będzie kosztowne dla budżetu miasta. Biorąc pod uwagę przesłanki opisane powyżej, w chwili obecnej Gmina Miasto Elbląg nie planuje rozbudowy punktów z bezpłatnym dostępem do Internetu na terenie miasta z własnych środków budżetowych. Oczekujemy na szczegóły dofinansowania z programów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej i jeżeli pojawią się możliwości współfinansowania takich działań to opracujemy niezbędne dokumenty do rozbudowy bezpłatnych punktów dostępu do Internetu.

- Jednym z projektów już opracowanych i gotowych do realizacji z funduszy Unii Europejskiej jest budowa sieci bezprzewodowej we wszystkich szkołach  na terenie Elbląga prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg - dodaje rzecznik.

3
3
oceń tekst 6 głosów 50%

Powiązane artykuły

Czy HotSpoty nie działają mimo zapewnień Urzędu Miejskiego o ich sprawności?

03.09.2013 komentarzy 6

HotSpot, czyli punkt publicznego, bezpłatnego dostępu do Internetu. W Elblągu osiem takich „gorących punktów” służy zarówno mieszkańcom,...

Strefy bezprzewodowego internetu przy przystankach komunikacji miejskiej?

20.11.2013 komentarzy 1

Na sesji Rady Miasta pojawił się pomysł zwiększenia zasięgu tzw. PIAP-ów (tzn. publicznych punktów dostępu do Internetu), które byłyby...

Hotspoty miejskie nadal nie działają poprawnie

31.07.2014 komentarzy 7

O miejskich hotspotach pisaliśmy już wielokrotnie. Ostatnia publikacja ukazała się kilka miesięcy temu i informowała o niedziałających punktach dostępowych....

Hotspoty miejskie nadal nie działają prawidłowo

19.08.2015 komentarzy 4

Na łamach naszej gazety wielokrotnie poruszaliśmy temat miejskich punktów dostępowych do Internetu. Informowaliśmy Urząd Miejski, że, pomimo teoretycznych...