› inwestycje miejskie
14:29 / 04.12.2012

Miasto przejmuje kolejne wojskowe tereny. Na Zatorzu rozwinie się przemysł lotniskowy?

Miasto przejmuje kolejne wojskowe tereny. Na Zatorzu rozwinie się przemysł lotniskowy?

fot. archiwum 16 PDZ

Za blisko 5 milionów złotych miasto Elbląg nabędzie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowe po zlikwidowanym 14 Batalionie Remontu Lotnisk. Pod koniec listopada władze miejskie, zakończyły negocjacje dotyczące sposobu i ceny nabycia wojskowych terenów przy ul. Lotniczej.  

Oszacowana przez biegłego wartość gruntów po byłej jednostce wojskowej, która została rozformowana z końcem 2010 r. to 11,7 mln zł. Miastu w drodze negocjacji udało się obniżyć cenę nabywczą do poziomu 35% oszacowanej kwoty. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Olsztynie zgodziła się sprzedać grunty za 4 mln 970 tys. zł. Należność zostanie spłacona w kilku rocznych ratach.

W projekcie budżetu Elbląga na 2013 r. przewidziano na ten cel pół miliona złotych. Do 2017 r. na nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym gruntów przy ul. Lotniczej od WAM zapisano kwotę 4,1 mln zł.

Jak poinformował na listopadowej sesji Rady Miejskiej prezydent Grzegorz Nowaczyk, pozyskane nieruchomości mają zostać przeznaczone głównie pod inwestycje w przemyśle lotniskowym. W planach jest także budowa drogi łączącej ul. Lotniczą z ul. Akacjową, biegnącej przez tereny dawnej jednostki wojskowej.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Powiązane artykuły

Miasto chce przejąć tereny po 14 batalionie remontowym przy Lotniczej

23.10.2012 komentarzy 1

Władze Elbląga podjęły kroki zmierzające do przejęcia terenów po nieistniejącej już jednostce wojskowej przy ul. Lotniczej. Prezydent Grzegorz...