› bieżące
09:25 / 02.04.2013

Miasto szuka firm, które będą odbierały śmieci w Elblągu

Miasto szuka firm, które będą odbierały śmieci w Elblągu

fot. Konrad Kosacz/elblag.net

Urząd Miejski ogłosił właśnie przetarg w sprawie wyłonienia firm, które z pięciu sektorów Elbląga będą odbierały odpady od mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji. Jest to kolejny etap przygotowania się miasta do wejścia w życie kontrowersyjnej ustawy śmieciowej.

Ogłoszenie o przetargu w sprawie wyłonienia firm, które będą odpowiedzialne za wywóz śmieci z naszego miasta, jasno precyzuje nie tylko obowiązki wykonawcy ale także wymagania, co do tych przedsiębiorstw. Firma, która stanie do przetargu, musi między innymi dysponować własną bazą, dyspozytornią oraz wpłacić wadium w wysokości 100 tys. zł.

Szczegóły ogłoszenia przetargowego można znaleźć pod adresem: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/27384 Przypomnijmy, że Rada Miasta przyjęła trzy uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jest to kolejny etap wdrożenia sytemu, który ma obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę, Elbląg podzielono na pięć sektorów, które będą obsługiwane przez wyłonionych z przetargu przedsiębiorców.

Miasto podjęło już także uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty (od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość). Przyjęta została również stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla nieruchomości zamieszkałych wynosi ona 10,50 zł za pierwszych 4 mieszkańców. Natomiast na nieruchomościach niezamieszkałe opłata kształtować się będzie w zależności od wielkości pojemnika.

Co ważne przygotowane zostały również trzy rodzaje deklaracji: dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dla właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Należy pamiętać, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy złożyć do 30 kwietnia 2013 roku.

Dla mieszkańców, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat nowych przepisów przygotowana została bezpłatna infolinia 800 889 787.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%