› bieżące
15:45 / 02.12.2013

Miasto szuka sekretarza. Jest ogłoszony konkurs

Miasto szuka sekretarza. Jest ogłoszony konkurs

fot. elblag.net

Trzy konkursy zakończyły się fiaskiem za czasów prezydenta Grzegorza Nowaczyka. Prezydent Jerzy Wilk właśnie ogłosił czwarty konkurs. Miasto znów szuka sekretarza, który pokieruje pracą urzędników. Czy tym razem uda się znaleźć odpowiedniego kandydata?

Od września br. sekretarz musi być wyłoniony w drodze konkursu, a nie poprzez powierzenie obowiązków. Prezydent Jerzy Wilk zapowiada ogłoszenie takiego konkursu. Nowy włodarz ma tylko dwóch zastępców, dlatego sekretarza miasta chce powołać. Wkrótce więc możemy spodziewać się takiego ogłoszenia. Jakie wymagania przyszłemu sekretarzowi postawi znów miasto?

W poprzednich konkursach były bardzo wysokie. Pierwszy konkurs na to stanowisko ogłoszono już w lutym 2012 r., gdy ówczesny sekretarz miasta Jarosław Lango przeszedł do Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu. Wówczas wpłynęły cztery oferty, jeden z kandydatów spełniał wymogi formalne. Jednak nie zdecydowano się na jego zatrudnieniu. Drugi konkurs został ogłoszony w czerwcu ub. r.

W odpowiedzi napłynęły trzy aplikacje. Jednak żaden z kandydatów nie spełnił wymogów stawianych kandydatowi na tym stanowisku. Ogłoszenie zamieszczono po raz trzeci 18 grudnia 2012 r. Niestety i to postępowanie konkursowe zakończyło się… fiaskiem. Żaden z kandydatów nie spełniał wymogów postawionych przez Urząd Miejski.

Jakie wymagania powinien spełniać tym razem idealny kandydat na stanowisko sekretarza miasta? Musi posiadać: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja, co najmniej 6 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych, w tym co najmniej 4 letni staż pracy na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, w jednostkach administracji samorządowej o których mowa w art. 2 oraz jednostkach wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, dobrą praktyczną znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego i prawa pracy, bardzo dobrą znajomość technik legislacji, bardzo dobrą znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o pracownikach samorządowych, bardzo dobrą znajomość zasad kontroli zarządczej, znajomość pojęć z zakresu prawoznawstwa, bardzo dobre zdolności organizacyjne, kreatywność, samodzielność, obowiązkowość, dyspozycyjność, lojalność, uczciwość, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia. Wymagany jest również brak przynależności do partii politycznych. Wymagania dodatkowe: znajomość realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, umiejętność redagowania pism urzędowych i okolicznościowych, znajomość systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

1
6
oceń tekst 7 głosów 14%

Powiązane artykuły

Paweł Fedorczyk (PiS) nowym sekretarzem miasta?

10.12.2013 komentarzy 13

- Z napływających do nas informacji wynika, iż ogłoszony kilka dni temu konkurs na Sekretarza Miasta Elbląga został ustawiony pod konkretną osobę, a wygra go...