› bieżące
21:04 / 20.02.2013

Miasto wyremontuje budynek przy Orzeszkowej. Będzie tam Centrum Zarządzania Siecią

Miasto wyremontuje budynek przy Orzeszkowej. Będzie tam Centrum Zarządzania Siecią

Miasto ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych, które zmienią wygląd budynku przy ulicy Orzeszkowej 2. Poszukiwany jest wykonawca, który wykona prace rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe.

Budynek przy ulicy Orzeszkowej 2 przejdzie gruntowną modernizację. Będzie się tam mieścić Centrum Zarządzania Siecią, które usprawni funkcjonowanie sieci szerokopasmowej służącej elbląskim szkołom oraz instytucjom.

Inwestycja poprawi funkcjonowanie Elbląskiej Sieci Szerokopasmowej, dzięki której w naszym mieście realizowane są liczne e-usługi. W pomieszczeniach zmodernizowanego budynku zostaną także zlokalizowane miejskie służby zarządzania kryzysowego wraz z centrum wizyjnego monitoringu miejskiego.

Dlatego miasto ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych, które zmienią wygląd budynku przy ulicy Orzeszkowej 2. Poszukiwany jest wykonawca, który wykona prace rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe w tym: rozebranie ścian wewnętrznych, posadzek i stropów, skucie tynków wewnętrznych, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, rozebranie schodów zewnętrznych.

W dalszym etapie prac budowlanych oferent, który wygra przetarg będzie musiał zrealizować całą gamę prac wewnętrznych zarówno budowlanych, jak wymiany instalacji. Będą to: postawienie nowych ścianek działowych i zamurowanie istniejących ścian, wykonanie nowych posadzek, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków wewnętrznych i malowanie ścian i stropów, wykonanie sufitów podwieszanych, licowanie ścian płytkami.

W Centrum Zarządzania Siecią będą mieścić się m.in. terminale wspomagające zarządzanie siecią, serwery przetwarzające statystyki zdarzeń i ich archiwizację. Z tego też względu budynek będzie musiał być wyposażony w nowe instalacje, a istniejące będą musiały być wymienione. Dlatego też zwycięzca przetargu będzie musiał wykonać instalację: wodno-kanalizacyjną, teletechniczną, klimatyzacyjną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania, gaśniczą, elektryczną, instalacje SAP, BMS, CCTV, okablowanie strukturalne LAN, instalacje SSWiN. Przetarg przewiduje też wykonanie robót zewnętrznych polegających na odkopaniu budynku i wykonaniu izolacji fundamentu, dociepleniu ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wykonaniu pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wykonaniu schodów zewnętrznych, wykonaniu podestu dla osób niepełnosprawnych, wraz z dostawą i montażem dźwigu, wykonaniu opaski wokół budynku, wykonaniu ogrodzenia, odtworzeniu powierzchni asfaltowej.

Szczegóły dotyczące przetargu, warunki, jakie musi spełniać wykonawca, terminy składania ofert są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.elblag.eu w zakładce BIP.
 

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%