› bieżące
14:05 / 22.01.2013

Miasto zamieni się gruntami z Polskim Związkiem Motorowym?

Miasto zamieni się gruntami z Polskim Związkiem Motorowym?

fot. Konrad Kosacz

Do miejskiego zasobu nieruchomości trafić mają dwie działki przy ul. Bożego Ciała. W zamian PZMot. pozyska na własność, nieruchomość przy ul. Nowodworskiej.

Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie, wystąpił do Prezydenta Elbląga z ofertą zbycia na rzecz Miasta, prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Bożego Ciała 4, 5 i 7. Działki o łącznej powierzchni blisko 0,39 ha, są własnością miasta, a obecnie znajdują się w użytkowaniu wieczystym PZMot. Większą ich część zajmuje parking strzeżony.

Spółka wystąpiła jednocześnie do władz miasta o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Nowodworskiej. Na działce tej swoją działalność prowadzi PZMot, dealer marki Peugeot. Jak dowiedział się elblag.net, wkrótce Polski Związek Motorowy przejmie na własność także spółkę Auto-El, elbląskiego dealera Fiata, który swoją siedzibę ma przy ul. Nowodworskiej 46.  

W toku prowadzonych negocjacji uzgodniono, że cena netto nabycia przez Miasto nieruchomości przy ul. Bożego Ciała, będzie równa wartości tego prawa określonego przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę ponad 610 tys. zł. Po powiększeniu jej o należny 23% podatek VAT w kwocie 140 tys. zł, wyniesie 750 tys. zł. Polski Związek Motorowy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Nowodworskiej, zapłaci z kolei Miastu 806 tys. zł.

- W tej sytuacji, wobec wzajemnego przeniesienia praw do nieruchomości, koszty nabycia gruntów przez Miasto zostaną w pełni pokryte ze środków uzyskanych od Polskiego Związku Motorowego tytułem opłaty za przekształcenie – informują władze Elbląga.

Do czego przydadzą się Miastu działki przy ul. Bożego Ciała? Nieruchomości położone są w sąsiedztwie modernizowanej, w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej 503, ulicy Robotniczej oraz gruntów stanowiących własność Miasta. Nabycie ich do miejskiego zasobu nieruchomości, umożliwi zagospodarowanie terenu położonego w centrum miasta zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Przemysłowej w Elblągu. Grunty te stanowią bowiem teren ogólnodostępnej zieleni parkowej z dopuszczalną lokalizacją sezonowych obiektów usługowych, miejsc postojowych i obsługi infrastruktury technicznej.

Czy transakcja pomiędzy Miastem a Polskim Związkiem Motorowym dojdzie do skutku? O tym dowiemy się pod koniec stycznia, podczas sesji Rady Miejskiej. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą bowiem elbląscy radni.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%