› biznes
08:06 / 29.04.2018

Miastotwórcza rola portu morskiego na przykładzie Portu Gdańsk. Tak może być także w Elblągu

Miastotwórcza rola portu morskiego na przykładzie Portu Gdańsk. Tak może być także w Elblągu

fot. Bartłomiej Ryś (archiwum Elblag.net)

Funkcjonowanie portu, oprócz stymulowania rozwoju gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia, ma także silną funkcję miastotwórczą. Postaramy się pokazać to na przykładzie Portu Gdańsk, który bardzo silnie wpływa na rozwój i bogactwo miasta.  

Trudno porównywać Port Morski Elbląg do jego odpowiednika w Gdańsku. To zupełnie inna skala. Jedno jest natomiast podobne. Oba porty stymulują rozwój miasta.

Strategia funkcjonowania Portu Morskiego Elbląg opiera się o rozwój żeglugi przybrzeżnej, śródlądowej i obsługi hubów morskich, głównie w Kaliningradzie oraz w Gdańsku. Port w Elblągu, szczególnie po wykonaniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, będzie pełnił fuunkcję portu feederowego, czyli dowozowo-odwozowego. Zadaniem tego typu portów jest zapewnienie ładunkom przemieszczanym drogą morską zmiany środka transportu. Wykonuje się w nich wyłącznie czynności przeładunkowo-składowe. Funkcjonowanie sieci takich portów jest powszechne w Europie Zachodniej. Powodują one rozwój okolicznych obszarów, pełniąc funkcję miastotwórczą. Wykonanie przekopu nie stanowi zatem jakiegokolwiek zagrożenia dla portów trójmiejskich, będzie bowiem wspomagało ich wschstronny rozwój, oczywiście także z korzyścią dla naszego miasta.

Elbląg, dzięki prężnemu funkcjonowaniu portu, mógłby rozwijać się znacznie szybciej niż obecnie. Popatrzmy na przykład Gdańska. Wielu mieszkańców Trójmiasta jest zatrudnionych w Porcie Gdańsk. Niemała część gdańszczan żyje z Portu. 

W samym tylko 2017 r. do budżetu Gdańska z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk wpłynęło:

  • 19 557 372 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
  • 1 268 148,28 zł z tytułu wieczystego użytkowania,
  • 220 095 zł z tytułu opłaty gruntowej,
  • 182,29 zł z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  • 5 310 zł za wycinkę drzew zgodną z decyzją,
  • 2 709 zł z tytułu opłat skarbowych,
  • 36 161,90 zł z tytułu opłat geodezyjnych.

Łącznie dało to kwotę: 21 089 978,26 zł (co stanowiło 10,25% przychodów ZMPG).

O tym jakie znaczenie ma funkcjonowanie portu morskiego na rozwój miasta świadczy m.in, raport pt.: "Polskie porty morskie jako biegun rozwoju gospodarczego kraju i regionów lokalizacji", opracowany w 2016 r. przez dr hab. Macieja Matczaka z Akademii Morskiej w Gdyni. Wynika z niego, że polskie porty generują aż 227 tys. miejsc pracy. To nie wszystko. Z raportu wynika, że 1 osoba zatrudniona w porcie morskim w Polsce przekłada się na 6 zatrudnionych w jego otoczeniu i aż 33 osoby zatrudnione w sektorze przemysłu i transportu w kraju!  Opracowanie wskazuje, że w 2016 r. 810 firm zlokalizowanych w portach morskich współpracowało z blisko 900 firmami w sektorze portowym oraz 1,8 tys. w otoczeniu portów. Dwa lata temu funkcjonowało aż 28 tys. podmiotów, których działalność związana była z towarami eksportowymi obsługiwanymi w portach oraz kolejne 10 tys. przedsiębiorstw zaangażowanych w obsługę transportową i magazynową ładunków na zapleczu. Badacz zauważył jednocześnie, że otoczenie portowe było jednocześnie miejscem, w którym następował najszybszy przyrost liczby firm.  

Ożywiona działalność Portu Morskiego Elbląg, szczególnie w kontekście przekopu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, z pewnością będzie stymulować do rozwój naszego miasta. 

5
0
oceń tekst 5 głosów 100%