› bieżące
06:29 / 06.12.2013

Michał Górecki (ZKM) o 10 grzechach kierowców autobusów

Michał Górecki (ZKM) o 10 grzechach kierowców autobusów

fot. ZKM Elbląg

Przesyłam stanowisko ZKM w Elblągu – mam nadzieję, ze zwróci to uwagę czytelników na poruszone zagadnienia i jednocześnie pozwoli zapoznać się z innym punktem widzenia na bardzo odpowiedzialną i wymagającą pracę prowadzącego pojazd komunikacji miejskiej w Elblągu – pisze Michał Górecki, specjalista ds. marketingu i komunikacji ZKM.

1. Nie patrzenie w lusterka w momencie odjeżdżania z przystanku

Takie zdarzenia, w dominującej ilości przypadków nie jest spowodowane złą wolą kierowcy. Po pierwsze, o czym często zapominamy jako pasażerowie – ze swojego miejsca, pomimo lusterek, kierowca ma dość ograniczoną widoczność do tyłu i na prawą część autobusu. Dlatego kierowca może po prostu nie zauważyć dobiegającego do przystanku pasażera. Pamiętajmy, że na widoczność mają również wpływ warunki atmosferyczne i pora dnia.


Po drugie – po upewnieniu się, że pasażerowie skończyli wysiadać i wsiadać do autobusu oraz po zamknięciu drzwi, kierowca skupia swoją uwagę na bezpiecznym włączeniu się do ruchu drogowego. Spoglądając w lewe lusterko i przed siebie, kierowca nie może jednocześnie koncentrować się na prawym lusterku i wypatrywać pasażerów którzy dobiegają do przystanku. Na przystanku na którym znajduje się wiele osób, często trudno zauważyć spieszącego do odjeżdżającego pojazdu, pasażera.

2. "Kierowca wiezie ludzi, czy worki z ziemniakami?"

Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę z faktu, że ruch drogowy jest dynamiczny, zależy od wielu zmiennych, nie zawsze możliwych do przewidzenia i mogą pojawić się sytuacje, w których kierowca jest zmuszony wykonać gwałtowny manewr np. hamowania. Nie bez znaczenia jest również stan nawierzchni oraz trwające remonty, które utrudniają poruszanie się po drogach. Natomiast niewyobrażalne dla wszystkich jest, aby do obsługi linii mogły być dopuszczone pojazdy niesprawne technicznie. Autobusy komunikacji miejskiej często przechodzą kontrole prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego i policję – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości – autobus jest wycofywany z ruchu.

3. Brak kultury

Co do samej sprzedaży biletów w pojazdach – zgodnie z obowiązującymi przepisami pasażer powinien dysponować odliczoną kwotą na zakup biletu. Po przejechaniu kilku przystanków może zdarzyć się tak, że kierowca nie będzie już dysponował drobnymi pieniędzmi na wydanie reszty. Poza tym, sprzedaż powinna przebiegać szybko i sprawnie, tak aby nie powodowało to opóźnień. Zarzut braku kultury jest krzywdzący dla wszystkich tych kierowców, którzy bez względu na wszystko, nie wdają się w niepotrzebne przecież, utarczki słowne z pasażerami. Powinniśmy wymagać aby kierowca był rzeczowy i kulturalny – ale to działa w obie strony. Tak na marginesie – ilu z nas w autobusie do kierowcy mówi: dzień dobry czy dziękuję. Wzajemny szacunek jest bardzo istotny.

4. Palenie papierosów

We wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Mimo tego, że jest to karane mandatem i mogą wobec palacze zostać wyciągnięte konsekwencje służbowe – niestety problem istnieje nadal. Warto dodać, że kary nakładane przez ZKM z tego tytułu, od nowego roku będą dwukrotnie wyższe niż jest to do tej pory. Niestety nie jesteśmy w stanie kontrolować każdego autobusu, podczas każdego postoju w ciągu dnia – dlatego bardzo ważne są sygnały od pasażerów, którzy byli świadkami takiego zachowania.

5. Muzyka w autobusie

Fakt, zachowanie kierowcy nie powinno narażać pasażerów na dyskomfort. Jednak do tej pory i na ten temat nie otrzymywaliśmy sygnałów od pasażerów. Będziemy to jednak mieli na uwadze podczas kontroli funkcjonowania poszczególnych linii.

6. Zatrzymywanie się z dala od krawężników

Nie zawsze dojechanie bardzo blisko krawężnika jest możliwe. Zdarza się, że pasażerowie oczekujący na przystanku stoją zbyt blisko krawężnika – aby nikogo nie zahaczyć czy też ochlapać, kierowca wybiera mniejsze zło, zatrzymując się w bezpiecznej odległości. Oczywiście stan infrastruktury drogowej i przystankowej odgrywa tu również istotną rolę – wspólnie z zarządcą drogi, staramy się przeprowadzać bieżące remonty, a przebudowywane przystanki, mamy nadzieję będą trwale służyć pasażerom.

7. Spóźnienia

Obecnie nie funkcjonuje żaden dokument, dopuszczający jakiekolwiek różnice w realizacji rozkładu. Tak jak było to zauważone wcześniej – ruch drogowy jest dynamiczny i zależy od wielu zmiennych. Jego natężenie i płynność zależy od pory dnia, trwających remontów i zmian w organizacji ruchu, warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych. Ponadto, pewne rozbieżności mogą wystąpić ze względu np. na dłuższą niż zwykle wymianę pasażerów na przystankach, pomoc kierowcy pasażerom wymagającym asysty (niepełnosprawnym) czy też sprzedaż biletów przez kierowcę na przystankach.

8. Brak ujednolicenia strojów służbowych

ZKM w Elblągu przewidział w nowych umowach z przewoźnikami, wymóg zapewnienie właściwego ubioru kierowców autobusów tak, by ich wygląd był schludny i estetyczny oraz zamieszczenie we wskazanym, widocznym dla pasażera miejscu identyfikatora kierowcy. Niedostosowanie się do tego wymogu będzie oznaczało kary finansowe dla przewoźnika.

9. Rozmowa przez telefon komórkowy w czasie jazdy

Zgodnie z przepisami prawa, takie zachowanie jest niedopuszczalne i grozi mandatem. Dodatkowo, ZKM w Elblągu przewidział w nowych umowach kary finansowe za takie zachowania kierowców.

10. Brak reakcji na przemoc i wulgarne zachowanie

Właśnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów, docelowo wszystkie autobusy komunikacji miejskiej w roku 2014 będą wyposażone w monitoring wizyjny. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji budzących nasz niepokój, warto zwrócić się bezpośrednio do prowadzącego autobus i poprosić o pomoc. Mogą się zdarzyć sytuacje w których kierowca, koncentrując się na jeździe, nie jest świadomy tego, że pasażer potrzebuje jego pomocy.

Michał Górecki

 

 

 

13
0
oceń tekst 13 głosów 100%