› bieżące
14:26 / 06.11.2014

Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego

Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego

5 listopada 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2 w Elblągu odbyło się seminarium ,, Świat języka romskiego” w ramach obchodów.

Międzynarodowego Dnia Języka Romskiego. Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Związku Romów i organizacji ,,Kali Sara”  w dniu 5 listopada 2009r. na posiedzeniu Komisji do Spraw Języka w Zagrzebiu.

Świętowanie tego dnia jest okazją do rozmowy o wyjątkowym języku, który jako jeden z niewielu na świecie nie ma swojej pisanej formy, a historia i tradycja przekazywane są ustnie. O tym jak ważne jest to święto dla każdego Roma dowiedzieliśmy się od prelegentów:

Prezesa Centralnej Rady Romów w Polsce, dziennikarza, pedagoga, pisarza romskiego Stanisława Stankiewicza - ,,Język romski – pochodzenie, znaczenie oraz dialekty języka” kulturoznawcy, dziennikarki, trenerki tańca romskiego Karoliny Kwiatkowskiej - ,,Dziecko romskie w szkole” wiceprezesa Centralnej Rady Romów w Polsce, asystenta edukacji romskiej, dziennikarza Karola Kwiatkowskiego - ,,Edukacja młodego pokolenia Romów”

Spotkaniu towarzyszył śpiew i taniec oraz prezentacja poezji romskiej w języku romani.

Seminarium zaszczycili swą obecnością asystenci edukacji romskiej miedzy innymi z Bydgoszczy, Świecia, Olsztyna, Radomia i Białegostoku, dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy elbląskich placówek oświatowych oraz Romowie z Elbląga..

Ważnym gościem uroczystości była pani Joanna Wańkowska – Sobiesiak Pełnomocnik Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

Uroczystość była jednym z działań projektu pt ,,Integracyjna, romska świetlica szkolna – działalność edukacyjna, wychowawcza i kulturalna na rzecz integracji społecznej”.Organizatorzy

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%