› inwestycje drogowe
12:42 / 05.11.2012

Mieszkańców gminy Rychliki droga przez mękę. Czekali na nią długie lata

Mieszkańców gminy Rychliki droga przez mękę. Czekali na nią długie lata

fot. ZDW Olsztyn

Ponad dwa lata trwała walka urzędników z ekologami o przebudowę drogi wojewódzkiej nr 527 z Jelonek do Rychlik. Kompleksowa modernizacja, przebiegającego przez powiat elbląski 8-kilometrowego odcinka drogi, rozpocznie się na początku przyszłego roku. W październiku ruszył przetarg na wykonawcę robót drogowych.

Przebudowa i rozbudowa zdegradowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 527, pierwotnie miała ruszyć już w 2010 r. Wówczas po ukończeniu dokumentacji projektowej, do gry włączyli się jednak ekolodzy, którzy zaprotestowali przeciwko wycince rosnących wzdłuż drogi starych drzew. Według trzech organizacji ekologicznych, na przeznaczonych do usunięcia drzewach, znajdowały się chronione gatunki roślin i owadów. Oględziny wykazały, że występują na nich m.in. cenne przyrodniczo porosty i bezkręgowce oraz owad tzw. pachnicy dębowej. W związku z tym inwestycja otrzymała negatywną opinię od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przeprowadzone inwentaryzacje oraz badania wykazały jednak, że wycinka drzew przy drodze 527 nie wpłynie znacząco na liczebność tych gatunków i nie przyczyni się do ich degradacji.

Proces uzyskiwania decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na realizację przebudowy drogi, trwał aż do 2012 r. Obecnie koszmarny stan nawierzchni trasy z Rychlik do Jelonek, zagraża bezpieczeństwu kierowców. Ogromne dziury, wyboje, zapadnięty asfalt, wyrwy, wąskie pobocza, sprawiają, że przejazd tą drogą stanowi nie lada wyzwanie.

Obecnie droga wojewódzka nr 527 pełni funkcję łączącą Dzierzgoń z Pasłękiem oraz obsługę przyległego do niej terenu, jednocześnie stanowi dojazd do drogi krajowej nr 7. W Jelonkach droga przecina zabytkowy szlak wodny – Kanał Elbląski.

Projekt przebudowy obejmuje rozbudowę 8 km drogi z Jelonek do Rychlik, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową oraz przebudową i remontem 4 mostów i 12 przepustów (w tym mostu na  Kanale Elbląskim w Jelonkach). W wyniku rozbudowy zwiększy się nośność nawierzchni z 80 do 100 kN/oś, zostanie przebudowanych 12 skrzyżowań, wybudowanych 18 zatok autobusowych, powstaną chodniki i ścieżka rowerowa a ponadto poszerzona zostanie jezdnia, wyremontowane będą pobocza oraz przebudowane kolizje linii napowietrznych i uzbrojenia podziemnego (linie energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, sanitarne, gazowe). Szacunkowa wartość zadania to 19,5 mln zł.

Na początku października, inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłosił przetarg na wykonawcę robót drogowych. Zainteresowani wykonawcy do 19 listopada mają czas na złożenie swoich ofert. Zwycięska firma, na realizację zadania będzie miała 1,5 roku, od chwili podpisania umowy.

Poniżej film z października 2012 r. przedstawiający stan drogi 527 na odcinku Rychliki - Jelonki.


 

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%