› bieżące
07:44 / 12.08.2013

Minister środowiska z samorządowcami o śmieciach

Minister środowiska z samorządowcami o śmieciach

- Wprowadzenie „rewolucji śmieciowej” w naszym kraju spowodowało duże zamieszanie i często niezadowolenie mieszkańców, choć trzeba przyznać, że w naszym województwie ten proces odbył się spokojnie – mówił na spotkaniu z ministrem środowiska marszałek Jacek Protas.

W Olsztynie gościł minister środowiska Marcin Korolec. Z zarządem województwa rozmawiał głównie o regionalnym planie gospodarki odpadami, natomiast z przedstawicielami gmin i miast o praktycznym funkcjonowaniu nowych zasad w tym zakresie.

- Wprowadzenie „rewolucji śmieciowej” w naszym kraju spowodowało duże zamieszanie i często niezadowolenie mieszkańców, choć trzeba przyznać, że w naszym województwie ten proces odbył się spokojnie – podsumowuje marszałek Jacek Protas. - Próbujemy zdiagnozować zagrożenia i wypracować rekomendacje dla ministerstwa i parlamentu w celu skorygowania niektórych zapisów ustawy. W tym zakresie konieczny jest stały monitoring sytuacji i bieżące korygowanie błędów.

Ministra interesowała historia prac nad wojewódzkim planem i uchwały wykonawczej do niego, poznał także zakres współpracy pomiędzy samorządem województwa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwracał uwagę, jak ważna jest współpraca także z uwzględnieniem wykorzystania funduszy europejskich.

- Czeka nas realizacja bardzo ambitnych zobowiązań co do znacznego zmniejszenia ilości odpadów na składowiskach oraz zwiększenia odzysku papieru, plastiku, szkła czy metalu, i to już w perspektywie 2020 roku – podkreślił minister Korolec. – Te cele muszą być ujęte w wojewódzkich planie gospodarki odpadami, musi być także wskazana droga do spełnienia tych wymogów. To wyzwanie dla polskich regionów, ponieważ nie wszystkie mają infrastrukturę, aby te cele osiągnąć.
 

2
1
oceń tekst 3 głosów 67%