› bieżące
16:32 / 30.07.2014

Modrzewina Południe ma już studium i raport

Modrzewina Południe ma już studium i raport

fot. Konrad Kosacz

Gmina Miasto Elbląg odebrała kolejne opracowania studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych, są to: studium wykonalności oraz raport o barierach inwestycyjnych na Modrzewinie Południe w Elblągu.

Projekt pn. „Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu” został podzielony na kilka etapów. W pierwszym wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu, opracował dokumentację techniczną wstępnego rozeznania saperskiego na głębokości min. 1,5 metra na całym obszarze objętym Projektem, wyłączając pasy drogowe dróg planowanych do zaprojektowania w ramach niniejszego Projektu.

W drugim etapie przygotowane zostało studium wykonalności wraz z raportami o barierach inwestycyjnych i oddziaływaniu na środowisko naturalne wraz z analizą kosztów makroniwelacji.

Do wykonania pozostała jeszcze dokumentacja projektowo-budowlana czterech planowanych dróg, kanalizacji deszczowej i sieci hydrologicznej w zakresie regulacji koryt cieków wodnych wraz z budową zbiorników retencyjnych.

Opracowania studyjno-koncepcyjne pozwolą w najbliższych latach realizować inwestycje na terenie 133 ha terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe. Ostatnim etapem projektu będzie nadzór autorski, prowadzony w trakcie robót wykonywanych w przyszłości w oparciu o przygotowaną dokumentację.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na IV kwartał 2014 r.

Całkowity koszt realizacji projektu to 821.271,00 zł brutto, z czego 587.583,75 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

„Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%