› inwestycje miejskie
15:48 / 19.07.2012

Modrzewina stanie się atrakcyjniejsza dla inwestorów

Modrzewina stanie się atrakcyjniejsza dla inwestorów

fot. Konrad Kosacz

Miasto przygotuje dokumentację studyjno-koncepcyjną dla 133 ha terenów inwestycyjnych położonych na Modrzewinie Południe. Gotowe dokumenty ułatwią wstępne przygotowanie atrakcyjnych działek przeznaczonych pod inwestycje, a co za tym idzie stworzą przedsiębiorcom korzystne warunki do inwestowania.

W ramach projektu pn. „Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu”, przeprowadzone zostaną  kompleksowe badania geotechniczne tego obszaru. Opracowane zostaną także: studium wykonalności (w tym raport o barierach inwestycyjnych), dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana dotycząca uzbrojenia terenu pod inwestycje, raport o oddziaływaniu środowiska naturalnego oraz analiza kosztów makroinwestycji. Całość ma być gotowa do końca 2013 r.

Powyższe dokumenty pozwolą potencjalnym inwestorom określić koszty powstania, a co za tym idzie przeprowadzić analizę opłacalności przyszłych inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia ułatwi wstępne przygotowanie dużych, atrakcyjnych działek przeznaczonych pod inwestycje.

Miasto Elbląg pozyskało na ten cel środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowity koszt projektu to 4 mln zł, a dofinansowanie wyniosło 3,4 mln zł.

2
1
oceń tekst 3 głosów 67%

Powiązane artykuły

Dawny poligon zamieni się w tereny logistyczne

20.08.2012

Ponad 100 ha terenu inwestycyjnego Terkawka w Elblągu przy drodze S-22 będzie przeznaczone pod Centrum Usług Logistycznych. Obecnie trwa opracowywanie...

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Elbląg bierze najwięcej

02.11.2012

Elbląg jest liderem w pozyskiwaniu dotacji z unijnego programu „Innowacyjna gospodarka” na przygotowanie dokumentacji dla terenów przeznaczonych...