› inwestycje drogowe
13:25 / 10.08.2012

Most pontonowy w Nowakowie nieprzejezdny od przyszłego tygodnia

Most pontonowy w Nowakowie nieprzejezdny od przyszłego tygodnia

Od 16 sierpnia zamknięty dla ruchu pojazdów będzie most pontonowy na rzece Elbląg w Nowakowie. Tego dnia rozpocznie się remont obiektu, zniszczonego przez występujące w ostatnich latach powodzie i podtopienia. Dla zmotoryzowanych mieszkańców Wyspy Nowakowskiej obowiązywać będą objazdy przez Kępę Rybacką i Bielnik.

Most w Nowakowie, znajdujący się w ciągu drogi powiatowej nr 1100N Kępiny Wielkie - Nowakowo - Rubno Wielkie, wymaga pilnych napraw. Przede wszystkim wymieniona zostanie cała instalacja elektryczna sterowania mostu. Naprawione zostaną odbojnice, wymienione na nowe wszystkie liny stalowe naciągowe pontonów. Co szczególnie istotne dla kierowców i pieszych, zdemontowane i naprawione zostaną klapy najazdowe wraz z konstrukcją połączeń, a także wymieniona drewniana nawierzchnia jezdni 4 pontonów.

W ramach tej samej inwestycji, rozebrany zostanie murowany budynek portierni mostu pontonowego, który z racji bliskiego sąsiedztwa rzeki Elbląg, jest regularnie podtapiany. Jego stan techniczny nie kwalifikuje go do przeprowadzenia prac remontowych, z powodu zbyt rozległego ich zakresu, dużych prognozowanych nakładów finansowych oraz wątpliwych rezultatów. Obecny budynek stróżówki zostanie zastąpiony dwoma metalowymi kontenerami socjalno – biurowymi dla pracowników obsługujących most.

Zadanie obejmuje ponadto roboty remontowe przy skarpie mostu żelbetowego w Kępinach Wielkich, oddalonego od przeprawy w Nowakowie o 3 km.

Zarządca drogi i mostów, Starostwo Powiatowe w Elblągu, pozyskało na prace remontowe 429 tys. zł dotacji od wojewody. Środki pochodzą z rządowych funduszy na likwidację skutków powodzi.

Wykonawcą robót będzie wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Tuga z Nowego Dworu Gdańskiego. Pierwsze prace rozpoczną się 16 sierpnia. W tym dniu planowane jest zamknięcie dla ruchu kołowego mostu w Nowakowie. Inwestor - Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, zapewnia jednak, że utrzymany zostanie ruch pieszy na obiekcie oraz ruch na torze wodnym rz. Elblag. Kierowcy udający się w stronę Elbląga zmuszeni będą korzystać z objazdów:  przez Kępę Rybacką, Bielnik II i Kazimierzowo do drogi nr 7 lub przez Kępę Rybacką, Bielnik II i Bielnik I.

Planowane zakończenie inwestycji to koniec października br.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%