› inwestycje drogowe
12:35 / 20.06.2012

Most Wyszyńskiego po 15 latach przejdzie remont. Roboty ruszyły

Most Wyszyńskiego po 15 latach przejdzie remont. Roboty ruszyły

fot. Marcin Rysicki

Nie zakończyła się jeszcze budowa nowych mostów zwodzonych na Starym Mieście, trwa remont drogi 503 i 504, a już w lipcu elbląskich kierowców czekają kolejne poważne utrudnienia na drogach. Właśnie rozpoczął się remont mostu wzdłuż Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego przez rzekę Elbląg. Miasto zapowiada, że nie zamknie mostu na czas robót. Ruch odbywał się będzie wahadłowo. Oznacza to, że zwłaszcza w godzinach szczytu, przy dojazdach tworzyć mogą się spore korki.

Most wzdłuż Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawny most Tysiąclecia) ma blisko 82 m długości i ponad 15 m szerokości. Został wybudowany w latach 1956-1958. Ostatni kapitalny remont przeszedł w 1997 roku.

Długa lista prac naprawczych

Przez ostatnie 15 lat stan obiektu znacznie się pogorszył. Nawierzchnia jezdni na moście i dojazdach posiada liczne spękania, deformacje i ubytki, chodniki mają rozległe ubytki nawierzchni oraz skorodowany beton kap chodnikowych, a nieszczelne dylatacje powodują rozległe przecieki na konstrukcję w obrębie przegubów oraz rozległe deformacje od strony nawierzchni, zarówno jezdni, jak i w części chodnikowej z licznymi ubytkami i pęknięciami.

W bardzo złym stanie są także poręcze i bariery. Balustrada na dojeździe do mostu od strony ul. Rycerskiej, posiada pęknięcia betonowych słupków, zawilgocenie, wykwity, ubytki betonu oraz zniszczenia powłoki antykorozyjnej betonu. Zaawansowaną, głęboką korozję zauważyć można także na poręczach stalowych.

Wszystko te uchybienia wymagają pilnych prac naprawczych. Ich zakres obejmować będzie remont bitumicznych przekryć dylatacyjnych, wymianę nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach, remont nawierzchni chodników z żywicy, odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych poręczy mostu i słupów lamp oświetleniowych oraz remont betonowych balustrad na dojeździe do mostu.

Istniejąca nawierzchnia zarówno na obiekcie, jak również na dojazdach do mostu, zostanie sfrezowana na grubość 4 cm. Od strony ul. Warszawskiej na odcinku 30,5 m, od strony ul. Tysiąclecia na odcinku o długości 66 m. Następnie ułożona zostanie nowa warstwa ścieralna jezdni.

Na obiekcie, nad korpusami przyczółków oraz nad przegubami zlokalizowane są bitumiczne przekrycia dylatacyjne, których stan jest bardzo zły i przyczynia się do degradacji konstrukcji nośnej. Drogowcy wykonają więc nowe bitumiczne przekrycia dylatacyjne w miejscu istniejących, zarówno w nawierzchni jezdni, jak również w obrębie kap chodnikowych.

W ramach prac remontowych ciągów pieszych, usunięte zostaną istniejące nawierzchnie chodników z żywicy oraz oczyszczone powierzchnie betonowe kap chodnikowych. Na tak przygotowanym podłożu wykonana zostanie nowa nawierzchnia chodników z żywic epoksydowo-poliuretanowych o grubości warstwy 5 mm w kolorze zielonym. Ponadto na dojściach nawierzchnie z kostki betonowej zostaną rozebrane i odtworzone na nowo z wykorzystaniem istniejącej kostki betonowej.

Prace przewidują również odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy betonowych balustrad w postaci powłok malarskich. Na koniec odtworzone zostanie oznakowanie poziome jezdni na obiekcie i na dojazdach do mostu.

Od lipca kierowców czekają spore utrudnienia

Wykonawcą robót będzie firma Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Gdańsku. Koszt robót to ponad 431 tys. zł. W tym roku miasto na ten cel planuje wydać 390 tys. zł. Kwota ta może ulec zwiększeniu w przypadku pozyskania przez magistrat z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dofinansowania 50% wartości inwestycji. W przeciwnym wypadku, pozostałe środki zostaną wypłacone wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego, po 20 stycznia 2013 r.

Jak zaznacza elbląski Magistrat, roboty budowlane będą prowadzone przy zachowaniu ruchu kołowego i pieszego z zajęciem zamiennie prawej lub lewej połowy jezdni oraz z podtrzymaniem ruchu pieszego przynajmniej na jednym chodniku. Na odcinku prowadzonych robót wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, regulowany sygnalizacją świetlną i oznakowaniem.

Pierwsze prace rozpoczęto 12 czerwca, od zamknięcia chodnika po jednej stronie mostu. Większe utrudnienia w pasie drogowym (wprowadzenie ruchu wahadłowego) zaplanowano dopiero w lipcu. Dla zmniejszenia utrudnień w ruchu, prace będą prowadzone w koordynacji  z robotami drogowymi na drodze wojewódzkiej 503 i 504.

Ruch wahadłowy na czas remontu nawierzchni asfaltowej

- Do 5 lipca wykonawca remontu mostu będzie prowadzić prace związane z: renowacją powłok antykorozyjnych poręczy stalowych i betonowych, remontem bariery energochłonnej oraz uzupełnieniem nasypu – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego. - Po 5 lipca i wprowadzeniu ruchu wahadłowego, prowadzone będą m.in. następujące prace: wymiana nawierzchni asfaltowej na dojazdach do mostu, wymiana nawierzchni na moście, remont dylatacji bitumicznych w obrębie jezdni na moście.

Remont mostu przez rzekę Elbląg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 500 według planów powinien zakończyć się do 31 sierpnia 2012 r.

8
0
oceń tekst 8 głosów 100%

Powiązane artykuły

Utrudnienia na moście Wyszyńskiego. Od czwartku ruch wahadłowy

17.07.2012 komentarzy 1

W najbliższych kilku dniach kierowcy, korzystający z mostu nad rzeką Elbląg wzdłuż Alei Wyszyńskiego, powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu....

Ruch wahadłowy i korki. Na moście Wyszyńskiego rozpoczęto remont jezdni

19.07.2012 komentarzy 6

Kierowcy przejeżdżający dziś przez most nad rzeką Elbląg wzdłuż Alei Wyszyńskiego, musieli uzbroić się w duża cierpliwość.  Od godzin porannych na...