› inwestycje drogowe
13:54 / 13.12.2012

Na terenie Modrzewiny Południe powstanie pięć nowych dróg

Na terenie Modrzewiny Południe powstanie pięć nowych dróg

fot. elblag.net

Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji studyjno-koncepcyjnej dla 133 ha terenów inwestycyjnych położonych na Modrzewinie Południe. W jej ramach powstanie m.in. projekt  budowy pięciu nowych dróg zlokalizowanych w tej dzielnicy. Gotowe dokumenty ułatwią wstępne przygotowanie atrakcyjnych działek przeznaczonych pod inwestycje.

Miasto pozyskało na ten cel unijne dofinansowanie w wysokości 3,4 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji, która pozwoli potencjalnym inwestorom określić koszty powstania, a co za tym idzie przeprowadzić analizę opłacalności przyszłych inwestycji na Modrzewinie Południe. Realizacja przedsięwzięcia ma także ułatwić wstępne przygotowanie dużych, atrakcyjnych działek przeznaczonych pod inwestycje.

W ramach ogłoszonego wczoraj przetargu, opracowana zostanie m.in. dokumentacja projektowa i złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę pięciu nowych dróg zlokalizowanych na terenie dzielnicy Modrzewina Południe.

Projekt został podzielony na trzy etapy. W pierwszym - do 30 czerwca 2013 roku, przygotowane zostanie opracowanie dotyczące kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych na 133 ha terenu Modrzewiny.

W drugim etapie wyłoniony w przetargu wykonawca, dostarczy opracowania dotyczące: studium wykonalności (w tym raportu o barierach inwestycyjnych), koncepcji dostaw potrzebnych mediów,  raportu o oddziaływaniu środowiska naturalnego oraz analizy kosztów makroinwestycji.

Sporządzona zostanie również pełna dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana dotycząca uzbrojenia terenu pod inwestycję, dokumentacja projektowa czterech planowanych dróg, dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej oraz branży hydrologicznej (w zakresie niezbędnej regulacji koryt cieków wodnych wraz z budową zbiorników retencyjnych), dokumentacja projektowa odcinka długości ok. 425 m ul. Kwiatkowskiego oraz dokumentacja techniczna wstępnego rozeznania saperskiego na głębokość min. 1,5 m na całym obszarze.

Trzeci etap zakłada pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych zawartych w projektach.

Cała dokumentacja ma być gotowa najdalej do 15 maja 2014 r. Zainteresowane udziałem w przetargu firmy, do 22 stycznia mają czas na złożenie swoich ofert do Urzędu Miejskiego.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%