08:30 / 04.03.2014

Nabór do pierwszej w województwie klasy lotniczej. Sprawdź!

Nabór do pierwszej w województwie klasy lotniczej. Sprawdź!

fot. arch. elblag.net

W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu, w zawodzie technik ekonomista rusza nabór do KLASY LOTNICZEJ z innowacją „ZARZĄDZANIE LOTNICTWEM” przy współpracy z Aeroklubem Elbląskim.

Program przeznaczony jest dla uczniów technikum w zawodzie: technik ekonomista, którzy zainteresowani są dziedziną lotnictwa. Pozwoli on rozwijać te zainteresowania w czteroletnim cyklu nauki, poszerzać wiedzę o lotnictwie oraz przygotowywać młodych ludzi do kontynuowania tej pasji w kolejnym etapie kształcenia. Absolwenci klasy lotniczej zyskują możliwość podjęcia dalszej edukacji nie tylko na tradycyjnych kierunkach ekonomicznych, politechnicznych, matematycznych, ale również na kierunkach lotniczych. Klasa lotnicza to także szkolenie szybowcowe, które będzie prowadzone w formie zajęć teoretycznych w zakresie wymaganym do uzyskanie licencji pilota szybowcowego (SPL). Uczeń odbywa je w ramach zajęć lekcyjnych BEZPŁATNIE w ramach innowacji oraz po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych w Aeroklubie Elbląskim w ramach szkolenia praktycznego na lotnisku oraz obozów szkoleniowych.

Jako szkoła i Aeroklub podejmiemy starania o pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem praktycznym ze źródeł zewnętrznych, np. funduszy unijnych. Proponowane zagadnienia teoretyczne realizowane w klasie obejmować będą min.: prawo lotnicze, osiągi i planowanie lotu szybowcem, procedury operacyjne, bezpieczeństwo lotnicze, przepisy wykonywania lotów, wiedzę o szybowcu, nawigację lotniczą, zasady lotu, frazeologię lotniczą w języku angielskim.

Wstępna rekrutacja do KLASY LOTNICZEJ prowadzona będzie do 25 maja 2014 r.

Kandydat składa następujące dokumenty:

wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły,

podanie kandydata o przyjęcie do szkoły,

pozytywny wynik badań przeprowadzony przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań lotniczo-lekarskich,

potwierdzoną przez macierzystą szkołę kserokopię świadectwa ukończenia II klasy gimnazjum.

Pozostałe ogólne zasady rekrutacji – zgodne z rozporządzaniem KO w Olsztynie na rok szkolny 2014/15 Ucznia klasy lotniczej obowiązywać będzie jednolity strój. Przy szkole znajduje się internat.


WYCHODZIMY NAPRZECIW OCZEKIWANIOM WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM - BEZ WZGLĘDU NA PŁEĆ, KTÓRZY MAJĄ SPRECYZOWANE ZAINTERESOWANIA LOTNICZE I CHCĄ JE ROZWIJAĆ ORAZ BUDOWAĆ NA NICH SWOJĄ ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ.

SZYBOWNICTWO TO WIELKA PRZYGODA


Kontakt: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu

www.elblag.edu.pl zse@elblag.edu.pl tel. 55 625 89 82


Aeroklub Elbląski http://aeroklubelblaski.pl biuro@aeroklubelblaski.pl tel. 055 233 44 10

8
2
oceń tekst 10 głosów 80%