› bieżące
09:40 / 25.07.2013

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Relacja live

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Relacja live

Dziś o godz. 10.00 rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Będziemy jej przebieg relacjonowali na żywo.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwały RM w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 2, z listy nr 1.
4. Podjęcie uchwały RM w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 5, z listy nr 1.
5. Podjęcie uchwały RM w sprawie wstąpienia w mandat radnego w okręgu wyborczym nr 3, z listy nr 1.
6. Podjęcie uchwały RM w sprawie wstąpienia w mandat radnego w okręgu wyborczym nr 4, z listy nr 3.
7. Ślubowanie radnych

8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał RM w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Elbląga na lata 2013-2029
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Elbląga na 2013 rok
w sprawie udzielenia w 2013 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Elbląga
w sprawie zmiany statutu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Aquapark Elbląg sp.z o.o.
w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Elbląg
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej RM
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków komisji stałych RM
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych RM i ich zastępców
ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Elbląga

9. Sprawy bieżące
10. Zakończenie obrad sesji.

Relacja Live:

10.00 radni zbierają się już na sali obrad. Sesja za chwilę się rozpocznie.

10.10 Przewodniczący Janusz Nowak dokonał otwarcia sesji Rady Miasta. Jest obecnych 21 radnych.

10.13 Radni będą teraz głosowali nad projektem uchwał dotyczących wygaśnięcia mandatów radnych: Janusza Hajdukowskiego oraz Marka Pruszaka.

Marek Pruszak: Przez 19 lat zasiadałem w Radzie Miasta. Dziękuję moim wyborcom, którzy oddali na mnie swój głos. Postaram się nie zawieźć tego zaufania. Dziękuję współpracownikom z Biura Rady Miejskiej. Współpraca zawsze była bardzo merytoryczna. Podziękowania składam również w imieniu wiceprezydenta Janusza Hajdukowskiego. Nie muszę chyba też nikogo zachęcać do aktywnej pracy w Radzie Miasta. Radni są aktywni. Zachęcam też do składania projektów uchwał przez radnych w ramach inicjatyw uchwałodawczych - zachęcam do tego, jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi radnymi, bez wyjątku. Moje drzwi są otwarte dla każdego radnego. Chcemy pracować wspólnie dla miasta i mieszkańców.

10.19 Nowi radni (PiS): Jan Marek Redzimski (za Jerzego Wilka), Marek Burkhardt (za Witolda Wróblewskiego).

10.23 Ogłoszono 15 minut przerwy.

11.09 sesja wznowiona. Trwają interpelacje i zapytania radnych.

Henryk Horbaczewski (SLD): - zwraca uwagę na uporządkowanie i zabezpieczenie terenów przyległych do Bulwaru Zygmunta Augusta.

Janusz Nowak (SLD): - Na następnej sesji złożymy projekt uchwały uniemożliwiający prezydentowi miasta zbywania majątku miasta bez zgody Rady Miasta.

Halina Sałata (PiS): - Mycie pojemników na śmieci przez właścicieli domków jednorodzinnych. Wcześniej firmy obsługujące myły te pojemniki. Jak jest teraz?

Maria Kosecka (PO): - Mieszkania chronione. Trzeba przygotować tego typu lokale dla osób wymagających wsparcia w naszym mieście. Zwracam się z wnioskiem o powołanie zespołu wsparcia dla osób bezrobotnych w Elblągu. Szczególnie dotyczy to osób długotrwale bezrobotnych.

Dopalacze - media się tym tematem interesuje. Mamy w Elblągu znów z tym problem. Mamy wakacje i pewnie będzie takich przypadków więcej. Potrzebna jest szersza kampania informacyjna "Stop dopalaczom" z wizualizacją na ulicach naszego miasta.

Sławomir W. Malinowski zgłosił interpelacje w sprawie uchwały śmieciowej. Teraz to mieszkańcy muszą kupić pojemniki na śmieci, myć je oraz dokonać dezynfekcji. Musimy dążyć do obniżenia cen wywozu śmieci dla mieszkańców.

Robert Turlej (PO): - W imieniu klubu radnych PO składam wniosek o powołanie komisji w sprawie uchwały śmieciowej. Trzeba ją zbadać i poprawić. Musim także ożywić w wakacje Stare Miasto, aby tętniło życie. Zwracam się z prośbą o udostępnienie lokalnym artystom korzystanie z Bulwaru. Trzeba ustalić regulamin korzystania z tego miejsca dla lokalnych artystów. Niepokoi mnie również stan boisk przy ul. Skrzydlatej. Apeluję o kontynuowanie modernizacji obiektu sportowego przy ul. Agrykola. Trzeba dokonać dokumentacji projektowej oraz ponownie rozpocząć procedurę przetargową. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy musieli zwrócić 17,5 mln zł z UE. Na te pieniądze już czeka Olsztyn lub Działdowo. Jeśli nie zbudujemy teraz stadionu, to już nigdy. PiS w kampanii wyborczej deklarowało przyspieszenie budowy stadionu. Trzymamy prezydenta za słowo.

Michał Missan (PO): Chcielibyśmy aby w końcu wróciła do Elbląga dyspozytornia.

Henryk Gawroński (PO) zwrócił uwagę na problemy, jakie mieszkańcom stwarza złomowiec obok torowiska PKP.

Antoni Czyżyk (PO): Rok 2013 to w Polsce Rok Rodziny. Apeluję o wsparcie rodzin wielodzietnych przez nasz samorząd. Co do tej pory dla rodzin wielodzietnych zrobiono?

Zdzisław Olszewski (PiS): Widzę różnicę w wykonaniu Bulwaru. Zmieniono lokalizację zieleni. Czemu drzewka są w donicach? Wiemy, jak to się skończyło przy ul. 1 Maja. Ławki są także niezgodne z dokumentacją projektową. Te ławki nie mają oparć - jak można na nich odpoczywać?

Prezydent Jerzy Wilk: odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie dla radnych. Teraz muszę opuścić sesję w związku z uroczystością otwarcia Bulwaru.

Radni miejscy zdecydowali o likwidacji spółki Aquapark. Za tym projektem uchwały głosowało 16 radnych, 3 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu, 1 radny nie głosował.

Radni zdecydowali, że wynagrodzenie prezydent Jerzego Wilka będzie wynosiło 12 030 zł i jest mniejsze o 300 zł od wynagrodzenia byłego prezydenta Grzegorza Nowaczyka.

8
4
oceń tekst 12 głosów 67%